15 بهمن 1357

15 بهمن، بختیار اعلام کرد سنگر خود را حفظ می کند و حاضر به کنارگیری از قدرت نیست، اما کارکنان نخست وزیری به منظور پشتیبانی از مبارزات خونین ملت مبارز و قهرمان ایران درجهت همبستگی با این نهضت، اعتصاب کردند. در همین روز در پی دستگیری و زندانی شدن تعدادی از افسران نیروی هوایی، روحانیان خواستار آزادی همافران زندانی شدند. نهادهای مستقل در دولت، برای همراهی با مردم، اقداماتی را آغاز کردند از جمله آن که دیوان کیفر کارکنان دولت، <میرتقی سیرنگ> معاون وزارت بازرگانی را بازداشت کرد و قرار مجرمیت معاون وزارت راه و تنی چند از مدیران کل آن وزارتخانه را صادر کرد. دولت بختیار نیز برای آرام کردن مردم اقدام به دستگیری و بازداشت تعدادی از مهره های قدیمی دولت کرد. خبرگزاری پارس اعلام کرد که دویست نفر از وزرای سابق، معاونان وزارتخانه ها و بعضی از مدیران بخش خصوصی، استانداران و حتی مدیران کل از طرف دولت ممنوع الخروج شده اند. اما حتی در همان زمان قانون سانسور حاکم بود. و منتقدان استبداد با خطر زندان مواجه بودند. ساواک هنوز فعال بود و سعی در ایجاد بلوا و تخریب اموال عمومی می کرد ازاین رو آیت الله طالقانی از مردم خواستند نه تنها با این اقدامات همراهی نکنند بلکه با تخریب ها مقابله کنند.

/ 0 نظر / 25 بازدید