ایران واروپا

نهادهای بین‌المللی مثل شورای امنیت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معاهداتی چون ان پی تی در برابر اراده‌ای که مصمم است ایران را از مسیر پیشرفت منحرف سازد، پشیزی ارزش ندارند.

غرب برای تنظیم باد فشار به ایران از متهم کردن ایران به نقض حقوق‌بشر و نیز اخلال در امنیت ملی از طریق مداخله در امور داخلی ایران و بویژه اثرگذاری در رقابت‌های سیاسی در داخل سود می‌برد.

عده‌ای در داخل مامورند در مورد نقض حقوق بشر سند سازی کنند و علامت سئوال روی مشروعیت سیاسی بگذارند. اینها عمله با مزد و مواجب آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هستند که تعدادی از آنها هم به اروپا و آمریکا رفته و در رسانه‌های امپریالیستی رزق و روزی چربی هم دارند.

نگاه جمهوری اسلامی به گفتگوها با غرب از منظر دیپلماسی عمومی، افشای فریب افکار عمومی جهان از سوی آنها بویژه افکار عمومی خودمان در داخل کشور بوده است. دوره‌های گفتگو در دولت کنونی و دولت‌های پیشین این هدف را دنبال می‌کرده است. کار دولت و ملت در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای به جز مدت کوتاهی در دولت اصلاحات متوقف نشد. نظام با قدرت بدون اعتنا به تهدیدها و تحریم‌ها پروژه‌های خود را به پیش برد و اکنون ایران میهمان ناخوانده باشگاه هسته‌ای جهان است.

هیچ قدرتی در جهان قادر نیست – هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ سیاسی – ایران را از این میهمانی اخراج کند. رسم میهمان نوازی آن است که ادب و آداب حقوقی این میهمانی را رعایت کنند.

اولین شرط رعایت این ادب آن است که، طرف‌های گفتگو که بر زرادخانه‌های اتمی و سلاح‌های کشتار جمعی تکیه زده‌انداین قدر این جمله را تکرارنکنند که ایران می‌خواهد به سلاح اتمی دست یابد. چون دنیا می‌داند این یک گزاره دروغ است.
از طرفی زشتی و شناعت داشتن سلاح هسته‌ای بیش از پیش با همین منطق خودنمایی می‌کند.

دومین شرط رعایت این ادب آن است که؛ بر اساس معاهدات بین‌المللی گام‌های عملی برای خلع سلاح که ایران پرچمدار آن در جهان است، بردارند.

سومین شرط رعایت این ادب آن است که؛ بر اساس معاهده ان پی تی که حقوقی را برای اعضای خود پیش‌بینی کرده کمک کنند ایران هر چه زودتر قله‌های رسیدن به دانش هسته‌ای را در عرصه‌های صنعت، کشاورزی، پزشکی و… یکی پس از دیگری فتح کند و اگر کمکی نمی‌کنند حداقل در راه پیشرفت ایران سنگ اندازی نکنند و اجازه دهند دانشمندان جوان ما از تجربیات بومی خود در این زمینه بهره‌مند شوند.

چهارمین شرط رعایت ادب آن است که؛ چون جمهوری اسلامی ایران
۲۴ ساعته تحت نظارت بازرسان و دوربین‌های آژانس است با این شفاف سازی دیگر جایی برای دروغ و فریب باقی نمی‌ماند آنها باید برای تهمت و دروغ دستیابی ایران به بمب اتمی، در پیشگاه‌ ملت‌ها از خداوند طلب مغفرت کنند و برای جبران آن مصمم شوند با رژیم صهیونیستی به دلیل نقض پیمان‌های جهانی در تولید سلاح هسته‌ای برخورد نمایند و خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی را برای تضمین صلح و امنیت خاورمیانه هر چه زودتر در دستور کار خود قرار دهند.

پنجمین شرط رعایت ادب در این میهمانی آن است؛ چون مردم ایران احساس می‌کنند غرب در مقام خصومت‌ورزی و انکار حقوقشان است به همین دلیل بیش از سه دهه است احساسات ضد استکباری در ایران نه تنها تضعیف نشده بلکه روز به روز تقویت می‌شود.

“انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست” یک شعار ملی است. دولت موظف به وفاداری به این خواست ملی است. اهالی باشگاه هسته‌ای باید از ملت ایران عذرخواهی کنند و ورود دانشمندان ایران به باشگاه هسته‌ای جهان را خیر مقدم بگویند و از مقاصد صلح جویانه آنها در پیشرفت و توسعه دانش هسته‌ای در جهان بهره‌مند شوند. آنها باید اجازه دهند دیگر ملت‌های جهان نیز از این نعمت بهره‌مند گردند.

ششمین شرط رعایت این ادب آن است که؛ از فرصت پیش آمده برای گفتگوها برای صلح و امنیت منطقه و جهان بهره‌برداری شود و این فرصت را با تهدید و تحریم از دست ندهند. ایران به مسئولیت‌های منطقه‌ای و جهانی خود در حفظ صلح و امنیت کمک کرده است.

عراق و افغانستان نمونه‌های بارز آن است. لذا بحث پیرامون مسئله هسته‌ای شدن یا نشدن ایران کاملا منتفی و سالبه به انتفای موضوع است.

باید به آینده فکر کرد، آینده‌ای که تعریف دقیقی از مناسبات ایران مقتدر با غرب به دست دهد لذا بسته پیشنهادی ایران پیرامون این موضوع می‌تواند اساس گفتگوها باشد والا در این خصوص، ایران راه خود و غرب هم راه خود را می‌رود. ملت و دولت ایران هیچ نگرانی و ترسی از پیمودن این راه ندارند.

/ 0 نظر / 3 بازدید