واقعیت یهود ستیزی 3

آنچه مد نظر این قلم است،بررسى پیامدهاى ناشى از این قضیه به عنوان یک پدیده یهود ستیزانه‏ براى جنبش ملى یهود یا صهیونیسم است که ما به عنوان دلایل سیاسى از پیدایى یهود ستیزى‏ بدنبال تحقیق در مورد آن هستیم. واقعه دریفوس بنا بر عقیده بسیارى از متفکرین یهودى تنها از این بابت بوجود آمد که‏ دریفوس یک یهودى بود. در غیر اینصورت دلیلى وجود نداشت که یک محاکمه براى یک جرم‏ جاسوسى،با این تبعات مواجه شود.اما در خصوص دریفوس،زمینه‏ها و پیامدها متفاوت است و یا حداقل نتیجه آن بسیار قابل تأمل است. صهیونیسم،با تمام زمینه‏هاى از پیش فراهم شده،تنها سه سال از گذشت محاکمه اولیه‏ دریفوس،نمود عینى در کنفرانس بال سوئیس مى‏یابد.و در این میان فردى به نام تئودر هرتصل، یک روزنامه نگار گمنام در اطریش  ،به رهبرى یک جریان مهم جهانى در سوئیس تبدیل‏ مى‏شود.اگر به ابعاد،اهمیت و ویژگى‏هاى کنفرانس بال توجه کنیم،درخواهیم یافت که قضیه‏ دریفوس نه تنها نقطه آغاز یک برنامه هدفمند است،بلکه زنگ هشدارى به تمام دنیا براى اعلام‏ یک فعالیت و جریان قدیمى است که باید در 1897 علنى شود.اگر هفت سال پس از آن هرتصل‏ در سال 1904 بمیرد و یا در 1906،دریفوس تبرئه شود،تغییرى در این پروسه طولانى ایجاد نمى‏کند.اینها عناصرى از یک برنامه هستند که توسط طراحان اصلى آن در جریان است. واقعه 12 ساله دریفوس که هم زمانى معنى دارى با برپایى اولین کنگره صهیونیست‏ها در بال‏ سوئیس داشت،جرقه‏اى بود که جنبش ملى یهود از بطن آن متولد شد و اگر تا پیش از این، ضرورت‏هایى در باب تشکیل دولت یهود از سوى بزرگان یهودى مطرح مى‏شد،با وقوع جریان‏ دریفوس،هرتصل انگیزه لازم براى علنى کردن این خواست درونى را با توجه به فضاى‏ ایجاد شده،پیدا کرد.وى در یکى از اظهاراتش قضیه دریفوس را عامل اصلى پیوستن خود به‏ نهضت صهیونیست عنوان مى‏کند.در واقع وى به هنگام رویت این واقعه (به اصطلاح) تکان دهنده،به عنوان خبرنگار یک روزنامه در پاریس به سر مى‏برده است. عده‏اى معتقدند که:قضیه دریفوس تأثیر بسیار زیادى بر احساسات یهود ستیزانه نهاد و بر ضد روند ادغام یهودیان مؤثر بود و تئودر هرتصل که پوشش خبرى محاکمه دریفوس را بر عهده‏ داشت،اولین بار به فکر یافتن خانه‏اى براى یهودیان افتاد. چرا که هرتصل معتقد بود اولا یهودیان در سراسر جهان،در هر کشورى که ساکن هستند،ملت واحدى را تشکیل مى‏دهند. ثانیا آنها در هر زمان و مکانى مورد شکنجه و آزار بوده‏اند و ثالثا آنها قابل تشابه و یا تحلیل در مللى‏ که در میان آنها زندگى مى‏کنند،نیستند.و این خود دلیل مسلمى بر تمام احساسات ضد یهود و نژاد پرستانه است.  تئودر هرتصل در سال 1896،یعنى دو سال پس از محاکمه دریفوس،کتاب«دولت یهود»  را به نگارش در آورد.در مقدمه این کتاب هرتصل اعلام کرد: که اندیشه‏هاى او در این کتاب،یعنى تأسیس دولت یهود،تازه‏گى ندارد.هیجانات و التهاباتى که ناشى از اندیشه‏هاى ضد سامى مى‏باشد،ضرورت و فوریت برپایى چنین‏ مهمى را در اسرع وقت در دستور کار قرار داده است. وى در ادامه مى‏افزاید: واقعیت نشأت گرفته از ابزار قدرت،این امر را به ثبوت رسانده است که یهودیان هرگز نخواهند توانست در بطن ملل دیگر تحلیل روند و با آنان یکسان و یکسو شوند. یهودیان هر گاه به صورت جمعیت‏هایى هر چند نامحدود و حتى انبوه هم در کنار یکدیگر جمع مى‏شده‏اند،باز هم در معرض خطر و نابودى فیزیکى توسط ملل دیگر قرار مى‏گرفته‏اند[...]هرتسل مى‏خواهد یهودیان خود،سرورى و سیادت حکومت‏ خویش را در سرزمینى محدود و در چارچوبى که نیازهاى ملیشان را برآورده سازد برعهده گیرند. علاوه بر پیامدهاى مشخص قضیه دریفوس در ایجاد صهیونیسم،این جریان منجر به ایجاد یک مهاجرت جدید از اروپا نیز شد که جمعیتى بالغ بر سه میلیون یهودى به سوى بریتانیا،کانادا، استرالیا،آفریقاى جنوبى رهسپار شدند.در این زمان،مهاجرت به آمریکا و فلسطین،باز هم در اولویت بود  که خود حکایت از جریانى هدفمند مى‏کند. قضیه دریفوس در فرانسه،تحولات سیاسى ویژه‏اى را نیز علیه جمهورى خواهان به راه‏ انداخت و افرادى همچون«ادوارد درومونت»  که از اعضاى فعال محافظه‏کار بودند،براى جلب‏ طرفدار بیشتر به جریان ضدیهودى پیوستند.وى در کتاب خود تحت عنوان«فرانسه جهود»  کوشیده بود که با دستمایه‏هاى حقیقى از رفتار و اعتقادات یهودیان آنها را مسبب خرابى اوضاع‏ اقتصادى و فساد اخلاقى در فرانسه معرفى کند.گر چه عده یهودى‏ها نسبت به کل جمعیت‏ فرانسه بیش از یک ربع یک درصد نبود.درومونت معتقد بود که نصف ثروت فرانسه را همین عده‏ معدود مالک شده‏اند.پیشنهاد او این بود که از یهودى‏هاى فرانسه سلب مالکیت شود،چون‏ معتقد بود که همه ثروت کلیمى‏ها از راه‏هاى نامشروع فراهم شده است.وى همچنین اظهار مى‏کرد که یهودى‏ها و فراماسون‏ها با هم توطئه‏اى ترتیب داده‏اند تا مسیحیت را ضایع و خراب‏ کرده کنترل مردم را به دست گیرند.درومونت با چاپ 140 میلیون نسخه از این کتاب (به‏ زبان‏هاى گوناگون در سراسر جهان) شهرت خاصى در میان مردم فرانسه به دست آورد. صرف نظر از درستى یا نادرستى اظهارات درومونت باید اعتراف کرد که این کتاب‏ دستمایه‏اى شد تا فرانسویان سال‏ها بعد با تمسک به آن رفتارى یهود ستیزانه در پیش گیرند که‏ نمونه بارز آن را مى‏توان در حکومت ویشى  آشکارا مشاهده کرد؛آن هنگام که با روى کار آمدن‏ حزب نازى در آلمان این جمله در افواه پخش شد:«آنچه را درومونت بمردم پیشنهاد کرد هیتلر انجامش داد.» حکومت ویشى آخرین پایگاه مهم یهودستیزى در فرانسه بود که البته در پیدایى و پیامدهاى رفتار یهود ستیزانه آن شباهت‏هاى ویژه‏اى با رفتار نازى‏ها و تبلیغات مربوط به آن‏ وجود دارد.و حتى بعضى از محققین بر این اعتقاد هستند که«رژیم مارشال پتن  فراتر از احکام‏ اشغالگران نازى،خود مبدع قوانین ضد یهودى بود که در زمان خود سیاست فراترى از[...] سختگیرى‏هاى رایش سوم محسوب مى‏شد.» تا جایى که مدعى هستند: [حکومت‏]ویشى قبل از صدور فرمانى از سوى آلمانها شروع به نشانه روى علیه‏ یهودیان کرد.تنها دو ماه پس از متارکه جنگ،حکومت ویشى قانون مجازات حمله‏ علیه گروههاى مذهبى و نژادى را ملغى اعلام کرد و در اکتبر 1940 اولین قانون ختصاصى ضد یهودى به تصویب رسید. در این قانون یهودیان از احراز هر گونه شغل‏ دولتى،موقعیت‏هاى تدریس،نیروهاى نظامى منع شدند،همچنین تعداد زیادى از یهودیان در مشاغل دیگر نیز دچار محدودیت شدند.این قانون بر اساس تئورى‏ نازى‏ها،یهود را به عنوان بخشى از خاندان بزرگ یهود مى‏داند.این بدین معناست که‏ یک شخص یهودى تبار که والدینش به مذهب کاتولیک گرویده باشند و یا خودش‏ کاتولیک شده باشد،هنوز به عنوان یک یهودى مطرح است.به معناى دیگر این قانون‏ یهودیان را به عنوان یکى از اعضاء نژاد دیگر به رسمیت مى‏شناسد و نه از یک مذهب‏ دیگر. متعاقب تصویب چنین قانونى«در مارس 1941 حکومت ویشى یک سازمان ویژه دولتى را که مربوط به امور یهودیان بود تأسیس کرد[...]و در ژانویه دستور داد که تمام مایملک یهودیان‏ [هم چون مشاغل‏]باید به آریائى‏ها تعلق گیرد و یا به غیر یهودیان منتقل شود.» در خصوص صحت و سقم آنچه به حکومت ویشى نسبت داده شده و مى‏شود یقینا اسناد متقن و محکم گویاى حقایق خواهد بود که البته طرف پیروز در استفاده از آنها،مصلحت و نفع‏ خود را در نظر مى‏گیرد.نکته قابل ذکر در این میان،آن است که زمینه مساعد در فرانسه براى‏ طرح این مباحث،مورد سوء استفاده تبلیغاتى یهودیان قرار گرفت و با تحریف وقایع از حکومت‏ ویشى به ریاست مارشال پتن تصویرى ارائه کرد که خوشایند هیچ کس نیست. پس از 50 سال از جنگ دوم جهانى،یهودیان و صهیونیست‏ها موقعیتى در فرانسه دارند که‏ بعضا با تعدى نسبت به حقوق دیگران ایجاد شده است و تنفرى را ایجاد کرده است که ما پیش از این به عنوان دلایل عقیدتى و رفتارى یهود ستیزى بر شمردیم.شاید این جمله بزرگ شده در مجله لوپوئن،منظور این نوشتار را به گونه‏اى شفاف‏تر،بیان کند که آیا با این اظهارات صریح باز مى‏توان از عوامل حقیقى یهود ستیزى به سادگى گذشت و احساسات یهود ستیزانه را مهار نمود؟ «ما همه عامل موساد هستیم»؛«این جمله از سوى کمیته همکارى براى آزادى یهودیان‏ متهم به جاسوسى در ایران به شکل ناشیانه‏اى برگزیده شده است.این عنوان در حقیقت تقلید احمقانه‏اى است از شعار ما همه یهودیان آلمانى هستیم»که به وسیله رهبر شورش‏هاى‏ دانشجویى ماه مه 1968 ارائه شده بود. حقیقت آن است که«یهود ستیزى در فرانسه طى ده سال گذشته دچار تحول زیادى شده‏ است.نفرت از یهودیان در میان نسلهاى جوان بسیار محسوس است.مدارس ابتدایى و راهنمایى‏ و دبیرستان‏ها و دانشگاه‏ها را به یکسان فرا گرفته است و به ویژه در حومه شهرهاى بزرگ در حال‏ گسترش است.یهودى ستیزان امروز اغلب هنگام صحبت از یهودیان واژه یهودى را با معکوس‏ کردن سجاها آن وارونه مى‏خوانند:فیوژ؛به جاى ژویف‏[که در زبان فرانسه به معناى یهود است‏]. آنها خود را آنتى فیوژ مى‏خوانند.» و به همین دلیل«جمله از یهودیان خوشم نمى‏آید،جمله‏اى‏ است که تمام یهودیان فرانسوى زیر بیست و پنج سال،آنرا شنیده‏اند.» و این مصداق واقعى از عملکرد یهود در فرانسه است که حتى به عنوان یک مستمسک صهیونیستى مورد سوء استفاده‏ نیز خواهد بود.   اندیشه دولت یهودى‏

 

آماده سازى و سپس درگیرى ذهنى با موضوع بازگشت به سرزمین موعود و در پایان تشکیل‏ دولت یهود،ذهن بسیارى از نویسندگان برجسته یهودى در قرن نوزدهم را به خود مشغول کرد. آنها بر آن بودند که قلم و فکر خود را مبناى یک اقدام قرار دهند که هم غیر یهودیان توجیه شده و متقاعد به آن آرمان شوند و هم یهودیان عمل‏گرا الگو گرفته برنامه عملى خود را از بطن این‏ نوشته‏ها دریابند.طریقتى که با عنوان زمزمه‏هاى ادبى در ابتداى هر جریانى وجود دارد. ادبیات صهیونیستى شاید مهمترین وظیفه را در برپایى دولت یهود به عنوان مطرح کننده‏ شالوده بحث،برعهده داشته و در این میان اشعار،رمان‏ها و آثار نویسندگان یهودى در این قرن‏ قابل تأمل است.آنها در بسیارى از آثار خود با این مسائل روبرو هستند: «-برترى مطلق یهودى و معصومیت قهرمان آن؛ -موضعگیرى در مقابل اعراب به طور اخص و دیگر ملت‏ها به طور اعم؛              - شخصیت یهودى و روابط آن با اسرائیل؛ - دلایل صهیونیستى براى اشغال فلسطین از جمله تأکید بر سرکوب یهود»  سرکوب یهود به دلیل مظلومیت وى اتفاق مى‏افتد.چرا که وى سرگردان و آواره است. سرگردانى یهود تم بسیار مؤثرى است که یهودیان از آن بهره فراوان برده‏اند.داستان یهودى‏ سرگردان  که توسط اوژن سو و بسیارى دیگر به رشته تحریر در آمده،بازگویى ستم غیر یهودیان‏ به یهودیان است. منشاء پیدایش این واژه در ادبیات یهود به سرگذشت آن یهودى بر مى‏گردد که به دلیل اهانت‏ به حضرت عیسى علیه السلام تا پایان قرون و اعصار محکوم به سرگردانى است. داستان این جریان از کتاب«گلچینهاى تاریخ»اثر راجر وندوور مندرج در کتاب تاریخ تمدن شنیدنى است: وقتى از یک نفر اسقف اعظم ارمنى،که در اوایل قرن سیزدهم از صومعه سنت آلبنز دیدن مى‏کرد،پرسیدند که آیا این شایعه درست است که آن یهودى که با مسیح‏ صحبت کرده بود،هنوز در خاور نزدیک زنده است،وى راهبان آن صومعه را به‏ حقیقى بودن آن شایعه اطمینان داد.ملازم وى نیز اضافه کرد که اسقف اعظم پیش‏ از ترک گفتن خاک ارمنستان با آن یهودى فناناپذیر غذا خورده است؛و نام لاتینى او کارتافیلوس؛  است و هنگامى که عیسى‏[علیه السلام‏]از زادگاه پیلاطس خارج مى‏شد، همین کارتافیلوس بود که دست به پشت پسر خدا گذارد و گفت تندتر برو و عیسى به‏ وى پاسخ داد:من مى‏روم،اما تو سرگردان خواهى ماند تا بازگردم. 4 غسان کنفانى در کتاب خود نام آن اسقف ارمنى را ژوزف گیر عنوان مى‏کند و از قول وى‏ مى‏نویسد: [یهودى سرگردان‏]حدود 12 قرن است که در گشت و گذار است.وى در زمان‏ مسیح،کارتافیلوس نامیده مى‏شد،و دربان دادگاهى بود که مسیح را به مصلوب شدن‏ محکوم کرد.هنگامى که مسیح،پس از صدور حکم از دادگاه خارج مى‏شد، کارتافیلوس بر پشت او زد و گفت: برو اى مسیح،درنگ چرا؟مسیح به آرامى به او نگریست و گفت من مى‏روم،اما تو،در انتظار خواهى بود تا بازگردم،از آن زمان تا به‏ امروز،کارتافیلوس،از گشت و گذار دست برنداشته است.او ساکت و غمگین،فقیر و فروتن است و امیدوار است در برابر جنایتى که بر اثر جهل مرتکب شده،بخشیده‏ شود زیرا مسیح،هنگامى که بر روى صلیب بود گفت:پدر،آنها را ببخش،چون‏ نمى‏دانند چکار مى‏کنند.» لازم به ذکر است: ارمنیهاى دیگرى که در سال 1252 از شهر سنت آلبنز دیدن کردند همین داستان را تکرار کردند.داستانپردازى عامیانه آن را شاخ و برگ داد و نام آن یهودى سرگردان را عوض کرد و به دنباله روایت افزود که چگونه هر صد سال‏[...]وى دچار بیمارى‏ مهلکى مى‏شد و در بیهوشى عمیق فرو مى‏رفت و سپس دوباره چون جوانى برومند، با خاطراتى تازه از محاکمه،مرگ و رستاخیز مسیح،از آن حالت بیرون مى‏آمد. این داستان توسط ادباى متعددى در قالب رمان و نثر ادبى در آمده است که یکى از معروف‏ترین آنها اثر ولفگانگ گوته است که در سال 1836 منتشر شد. در کنار آن داستان‏ یهودى سرگردان اثر اوژن سو نیز داراى یک چنین اعتبارى مى‏باشد. داستان یهودى سرگردان علیرغم موضوع اولیه خود،نتیجه‏اى معکوس براى یهودیان در بر داشت.در واقع یهودیان به دلیل مجازاتى که باید مى‏شدند،مظلومانه جلوه کردند و این داستان‏ عوض آنکه مایه شرمسارى آنان باشد،مایه مظلومیت آنان شد و نویسندگان صهیونیست از این‏ زمینه براى مطرح کردن سرکوب و ستم بر یهودیان استفاده فراوانى بردند. نویسنده صهیونیست مسأله سرکوب قوم یهود از سوى جهانیان را به طور مستمر تکرار مى‏کند.بزرگ جلوه دادن سرکوب یهودیان،به این علت است که جهانیان هنوز سرکوب یهودیان‏ را باور ندارند تا همبستگى خود را با یهودیان در مقابل این سرکوب نشان دهند و به همین دلیل‏ در بیشتر رمان‏هاى صهیونیستى: قهرمان مرد یا زن یهودى غالبا گرفتار عشق و محبت شخص غیر یهودى مى‏شود. [...]با ایجاد ارتباط میان این یهودى و طرف دیگر نویسنده فرصت مى‏یابد به شرح‏ کامل نظرها و اهداف خود بپردازد و طولى نمى‏کشد که در گفت و شنود آن دو، داستان رنج یهود به میان مى‏آید.به شکلى که اصل داستان را تحت تأثیر خود قرار مى‏دهد،در نتیجه طرف غیر یهودى بر آنچه که بر سر یهود در جاى دیگر اتفاق افتاده‏ خود را تا حدى مسئول مى‏بیند و به منظور کاستن از گناه خود به دعوت صهیونیسم‏ ایمان مى‏آورد و آن را مسئله خود قلمداد مى‏کند. مضمون کتاب اکسدوس  نوشته لئون اوریس  و بعدها بسیارى از فیلم‏هاى صهیونیستى، حاکى از این واقعیت است. از سوى دیگر لرد بایرون  با سرودن قطعه شعرى تحت عنوان نغمه‏هاى یهودى احساسى‏ آکنده از اندوه و حسرت را مى‏پراکند.در واقع: شعر صهیونیستى در میان شاعران غیر یهود،بیش از همه،مدیون و مرهون لرد بایرون است.شعر نغمه‏هاى یهودى تاکنون بارها به عبرى ترجمه شده و بیت زیر از این قطعه،از شهرت بسیارى برخوردار است. کبوتر وحشى از براى خود آشیانه‏اى‏ و روباه نیز براى خود لانه‏اى دارد انسانها براى خود میهنى دارند و یهودیان جز گور،هیچ ندارند. بایرون در جاى دیگر براى القاى ستمدیدگى و سرکوب قوم یهود،این گونه اظهار مى‏دارد: تاریخ قوم یهود،داستان انسان‏هایى است که از سرزمین خود بیرون رانده شده و به‏ اقصى نقاط جهان پناه برده‏اند و دریافته‏اند که همه براى نابودى آنها اتفاق نظر دارند. یهودیان قربانى فجایع بى‏شمار بوده‏اند و زندگى آنها چیزى جز عذاب پایدار نبوده‏ است. وى در جاى دیگر با تأکید حیرت‏آورى،مظلومیت قوم یهود را این گونه بیان مى‏کند: نفى بلدهاى بى‏شمار،سرکوب،توقیف اموال و اخاذى،انواع مجازاتها،کشتارهاى‏ جمعى و فجایع گوناگون که یهودیان،در هر دوره و هر کشورى از ابتداى آوارگى‏ تاکنون با آن دست به گریبان بوده‏اند و عوامل متعددى که هدف آن پاک کردن نام و یاد یهودیان از چهره روزگار بوده است،آن چنان شدید و گسترده‏اند که قلم از تشریح‏ آنها،عاجز است. یهودا هالوى نیز در اثر خود«به بردگى نژاد پرستانه بر ضد یهودیان حمله مى‏کند.» و به‏ نحوى به تشریح سرکوب یهودیان در این قالب مى‏پردازد.منتهى همه این نویسندگان،فعالیت‏ خود را در این مرحله به پایان نمى‏برند.بلکه مخاطب خود را به چاره‏جویى واداشته تا حق این قوم‏ ستمدیده‏[!]ستانده شود.داستان کوتاه آلروى  نوشته بنیامین دیزرائیلى  در سال 1833 و یا کتاب کانیتگزباى  که در سال 1844 توسط همین نویسنده و دولتمرد به رشته تحریر در آمد، مبلغ ویژگى‏هاى برجسته یهود به عنوان یک ملت واحد و ضرورت برپایى فرمانروایى با سلطه‏ خودشان است.این مفهوم در تانکرد  با رنگ و صبغه‏اى افزون‏تر به تشریح جایگاه برگزیده قوم‏ یهود  مى‏پردازد. اگر قرار باشد که اندیشه برپایى دولت یهود،نقطه پایانى از این سناریوى ادبى نویسندگان‏ صهیونیست باشد،مى‏بایست کتاب دانیل دروندا  اثر جورج الیوت  در سال 1876 را نماینده‏ این قسمت دانست.چرا که از قول یکى از شخصیت‏هاى کتاب مذکور مى‏خوانیم که مأموریت قوم‏ یهود،هنوز به پایان نرسیده و آنان همچنان در راه بازگشت و باز پس گیرى فلسطین باید همت‏ کنند. با این سیر مختصر از مفهوم نظرى دولت یهود مى‏توان نتیجه گرفت ادبیات صهیونیستى با نغمه‏هاى عبرى بایرون مظلومیت را و با دیوید آلروى دیزرائیلى،عظمت حکومت خیالى یهود در بیت المقدس را و با دانیل درونداى جورج الیوت،اندیشه صهیونیسم را در قالب ادبیات بیان کرد. اما این سرزمینى که قرار است دولت یهود بر آن حکمفرمایى نماید کجاست؟در این خصوص‏ «روایت‏هاى چندى از مرزهاى توراتى ارض اسرائیل،که بنابر تأویل مقامات خاخامى،طبق‏ حقوق الهى به دولت یهود تعلق دارد،رایج است؛عظیمترین ارض اسرائیل در درون مرزهایش‏ شامل ممالک زیر است. در جنوب،همه سینا و بخشى از مصر سفلا تا حدود قاهره؛در خاور همه‏ اردن،یک تکه درشت از عربستان سعودى،کویت و در عراق،جنوب غربى فرات؛در شمال همه‏ سوریه (از جمله لبنان) و یک جزء وسیع از ترکیه (تا دریاچه وان) ؛در باختر قبرس.» بدون توجه به اختلاف نظرى که میان طیف حداقل‏گرا و حداکثرگرا از محدوده سرزمینى‏ دولت یهود وجود دارد،به این نکته باید دقت کرد که مقامات صهیونیست به صراحت خواستار تحقق مرزهاى توراتى هستند. آنها براى عملى نمودن این نیّت خود از ابزارهاى استعمارى بهره‏ فراوان بردند.اگر در یک زمان نفوذى داشتند،آن را بکار گرفتند و در غیر این صورت،منافع خود را به منافع قدرت‏ها گره زده،با فشار و تطمیع خود را متحد قدرت‏ها نامیدند و این رویدادى بود که‏ خاخام‏ها در سراسر دوران کلاسیک (همچنان که در دوره مدرن) وفادارترین- اگر نگوییم‏ متعصب‏ترین-حامیان قدرت‏ها بودند. در همین خصوص مصاحبه هرتصل در 20 اکتبر 1902 با ژوزف چمبرلین وزیر امور خارجه‏ بریتانیا مؤید این مطلب است: چمبرلین که خود داراى گرایشات ضد یهودى بود و نسبت به افزایش بى‏رویه یهودیان‏ مستقر در انگلیس بیمناک بود،تحت تأثیر عقاید هرتسل قرار گرفت که مى‏گفت، اسکان یهودیان در مناطق تحت نفوذ بریتانیا با توجه به جمع‏آورى سرمایه‏هاى‏ پراکنده‏اى که دارند سبب رونق و افزایش منافع امپراتورى انگلیس خواهد گردید. او حتى در جاى دیگر مدعى شده بود که ما در آنجا باید بخشى از برج و بارو و استحکامات‏ اروپا علیه آسیا را تشکیل دهیم.یک برج دیده‏بانى تمدن علیه وحشیگرى بسازیم. بسیارى بر این اعتقاد هستند که این خوى استعمارى هرتصل حاصل معاشرت وى با بعضى‏ از شخصیت‏هاى استعمارى است به طوریکه یادداشت‏هاى وى«نشانگر آن است که او عقاید خود را با الهام از نفوذ فکرى و فعالیت‏هاى سیسیل جان رودس  استعمارگر بزرگ انگلیسى که نام‏ خود را بر روى کشورى در آفریقا نهاده،گرفته است». او همچنین ضرورت برپایى دولت مورد نظر خود را از زبان منافع قدرت‏ها،این گونه بیان مى‏کند که«بازگشت ما به فلسطین از بزرگترین‏ مسائل مورد علاقه قدرت‏هایى است که در آسیا،چیزى را مى‏جویند.» و به همین ترتیب‏ صهیونیست‏ها با فعالیت در دستگاه سیاسى قدرت‏ها،هر یک با طرح منافع مشترک بدنبال‏ تحقق نیّات خود بودند.هرتصل،حییم وایزمن،اسرائیل زانگویل در انگلیس و آلفرد نوسیگ در آلمان و زیمرمن در روسیه تزارى و قاضى براندیس در کاخ سفید این مسئولیت را بر عهده‏ داشتند.  و کار را به جایى رساندند که ماکس نوردو پیرامون ضرورت طرح این قضیه،خاطر نشان‏ مى‏سازد که«آن زمان فرا رسیده بود که اگر هم صهیونیسمى وجود نمى‏داشت بریتانیاى کبیر آنرا اختراع مى‏کرد.» رهبران صهیونیسم علاوه بر همراهى قدرت‏ها،به همراهى افکار عمومى و تصویر ظاهرى‏ حق بجانب هم نیاز داشتند.در این میان عده‏اى هم لازم بود که مسئولیت ظلم کردن بر یهودیان‏ را بر عهده گیرند تا چهره آنها مظلوم جلوه‏گر شود. در این مرحله صهیونیسم نیاز به اتحاد با یهود ستیزان داشت.آنها بر این اعتقاد بودند که باید با دهنده زدن به یهود ستیزى بر جنبه شیطانى آن غالب شده،یهود ستیزان را به خدمت بگیرند. به قول هرتصل«آنتى سمیتیست‏ها،[یهود ستیزها]در آینده کارگزاران شایسته‏اى براى نگهدارى‏ منافع و اموال یهودیان پس از مهاجرت به فلسطین خواهند بود.» در جاى دیگر نیز خطاب به‏ کنت دوهرش مى‏گوید: آنتى سمیتیسها[یهود ستیزان‏]در آینده نزدیکى به صورت دوستان مورد اعتماد ما در خواهند آمد و کشورهاى آنتى سمیتیست با ما متحد خواهند شد. وى بر این مطلب به گونه‏اى دیگر در سال 1902 تأکید کرده بود که یهود ستیزها ما را در اخراج‏ یهودیان از کشورهاى خود و ایجاد کشور یهود کمک خواهند کرد. در واقع«از نظر تاریخى‏ صهیونیسم هم واکنشى در برابر یهود ستیزى و هم اتحادى محافظه‏کارانه با آن است.» و اگر در یک زمان«هرتصل با پلهو وزیر یهودستیز تزار نیکولاى دوم عقد اتحاد بست»  نباید تعجب کرد همچنین پیمان«ژاپوتنسکى با پتلیورا رهبر اوکراینى ضد بلشویک،که لشکریانش صد هزارى از یهودیان را در فاصله 1918 و 1921 قتل عام کردند،پیمانى منعقد نمود  »،نباید سؤال برانگیز باشد.چرا که بر اساس همین دید و رویه،بن گوریون نیز با یهود ستیزان در راست افراطى فرانسه‏ طى جنگ الجزایر متحد شده بود. حال اگر متحدانى نبودند،و یا متقاعد نشدند و یا با صهیونیست‏ها ارتباطى نداشتند که این‏ هدف را برآورده سازند،چه باید کرد؟صهیونیست‏ها در جواب این سؤال تأکید مى‏کنند که«باید مردم را مجبور کرد که روانه فلسطین گردند.» اجبارى که کلاسنر  ،متصدى افراد جابجا شده از آن یاد مى‏کند،بعضا با خشونت و کشتار یهودیان توسط صهیونیست‏ها نیز عملى مى‏شود چرا که‏ زندگى توأم با امنیت براى یهودیان ساکن،در هر جا بغیر از اسرائیل به نفع صهیونیست‏ها نیست.» در واقع بنابر نظر هرتصل آنچه به نفع صهیونیست‏هاست،یهود ستیزى و برانگیزاندن‏ یهودیان به مهاجرت مى‏باشد و رشد یهود ستیزى برابر با رشد صهیونیسم است. عبارت شفافتر از این،اظهارات بن گوریون است به شرح ذیل: من از اعتراف بدین نکته شرم ندارم که اگر قدرت مى‏داشتم-چنان که آرزویش را دارم-گروهى از جوانان کارى را جدا مى‏کردم.جوانانى هوشمند،شایسته،فداکار نسبت به آرمان ما و آرزومند کمک به رهایى یهودیان.آنگاه این جوانان را به‏ کشورهایى مى‏فرستادم که یهودیانشان،غرق در خودخواهى گناه آلودند.وظیفه این‏ جوانان این مى‏بود که خود را غیر یهودى جلوه دهند و یهودیان را با شعارهاى‏ آنتى سمیتیستى به ستوه آورند.شعارهایى از قبیل قاتل!یهودى!برگرد به فلسطین! من قول مى‏دهم که نتیجه این کار از لحاظ مهاجرت،هزاران بار بیش از نتایجى‏ مى‏بود که موعظه هزاران فرستاده به بار آورده است که در گوشهاى ناشنوا خوانده‏اند. البته بن گوریون و همراهان وى قدرت این اقدام را داشتند و حتى بسیار فراتر از آن هم عمل‏ کردند.یکى از نمونه‏هاى بارز این اقدام یهود ستیزانه که خود سازماندهى کرده بودند،ماجراى‏ کشتى پاتریا در سال 1940 در بندر حیفا است.که به منظور برانگیختن نفرت علیه انگلیسى‏ها که تصمیم گرفته بودند،یهودیانى را که در معرض تهدید هیتلر!بودند،نجات دهند،بى‏هیچ‏ تردید و درنگ،کشتى حامل یهودیان را منفجر کردند.فرمان انفجار این کشتى که منجر به مرگ‏ 252 یهودى و خدمه انگلیسى آن شد،توسط رهبران صهیونیست هاگانا (به فرماندهى‏ بن گوریون) صادر گردید. این کشتى«حامل 1771 یهودى مهاجر غیر قانونى از اروپا بود.» که‏ به دلیل عدم صدور مجوز ورود یهودیان به فلسطین از سوى انگلیس‏ها در خلیج حیفا لنگر انداخته بود. نمونه عملى دیگر از اقدامات آرزومندانه بن گوریون،انفجار کنیسه یهودیان در بغداد توسط نیروهاى اعزامى بن گوریون است.در حالى که جامعه دیرینه یهودیان در عراق بدون مشکل‏ روزگار مى‏گذراندند و بنابر اعتقاد قدورى ساسون  (خاخام اعظم عراق) این جامعه در عراق‏ به خوبى ریشه گرفته بود،چرا که آنان و اعراب حتى از هزار سال پیش از همان حقوق و امتیازات‏ بهره‏مند شده‏اند و به عنوان عناصر جدا از هم در این ملت تلقى نمى‏گردند. مسلمانان نیز پذیرفته‏اند که دین یهود دین رسمى است و یهودیان عراق،اهل عراق هستند. یهودى عراقى تا آن زمان هیچ مشکلى از حیث منزلت اجتماعى و جایگاه اقتصادى نداشت، زمانى تعداد ساکنین یهودى بغداد بر مسلمانان آن مى‏چربید،در این قرن،آنان‏ به صورت جامعه‏اى سعادتمند و تحصیل کرده توانسته بودند از رشد سریع و مدرنیزه شدن روز افزون کشور بیشترین بهره را ببرند.آنان بسیارى از مؤسسات ملى و قسمت اعظم بانکها و فروشگاههاى بزرگ را در اختیار داشتند،وضع فقیرترین‏ یهودى بهتر از وضع یک عراقى متوسط بود.یهودیان طبق قانون اساسى کشور از امتیازى برابر با دیگر شهروندان برخوردار بودند.آنان در مجلس این کشور از امتیازى‏ برابر با دیگر شهروندان بهره‏مند بودند.یهودیان عراق در مجلس این کشور نماینده‏ داشتند،در ادارات دولتى کار مى‏کردند و از 1920 تا 1925 یک یهودى وزارت‏ دارایى را برعهده داشت. در حالیکه تصور رایج در این زمان نسبت به یهودیان در بعضى از مناطق جهان خلاف این‏ وضعیت بود. تنها واقعه مشکوکى که این وضعیت بسیار آرام را کمى در میان یهودیان عراق دچار تلاطم‏ کرد،ناآرامى‏هاى حاصل از سفر سر آلفرد موند صهیونیست انگلیسى در سال 1928 بود  که‏ مردم مسلمان عراق را براى اعلام مواضع خود در قبال تحرکات صهیونیستى،به تظاهرات‏ واداشت که البته با تدبیر از سوى خود یهودیان و هوشیارى مسلمانان چنین غائله‏اى خاموش شد و«دیگر هرگز چنین خشونتى دیده نشد.یهودیان بر این اساس و به خاطر رفاه اقتصادى که‏ داشتند بار دیگر امنیت احساس کردند.» همان گونه که پیش از این ذکر شد،امنیت یهودیان در سایر کشورهاى جهان به غیر از اسرائیل‏ به نفع رهبران صهیونیست نبود.از این رو تدابیرى اتخاذ شد،تا یک ناامنى،همه چیز را به نفع‏ صهیونیست‏ها تغییر دهد. وقوع سه انفجار در بغداد چنین هدفى را به مقدار زیادى براى یهودیان فراهم کرد.اولین‏ انفجار در آوریل 1950 مقارن با آخرین روزهاى عید فصح در خیابان ابونواس صورت گرفت.که‏ کشته یا مجروحى در بر نداشت.پس از این انفجار 10 هزار نفر از یهودیان در کنیسه«عزرا داود» براى مهاجرت ثبت نام کردند.انفجار دوم پس از چندى در مرکز ستاد اطلاعاتى آمریکا که محل‏ رفت و آمد یهودیان بود رخ داد.این انفجار هم کشته یا زخمى در بر نداشت و تعداد ثبت نام کنندگان در کنیسه عزرا داود کمتر از مرحله قبل بود. اما سومین انفجار که از اهمیت‏ بالاترى برخوردار بود،در کنیسه مسعوداشم توو  مرکز گردهمایى یهودیان بالاخص یهودیان‏ کرد عراقى که از سلیمانیه آمده بودند،رخ داد و کشتگانى بر جاى گذاشت. این سه انفجار تا حد زیادى در میان یهودیان عراقى رعب و وحشت ایجاد کرد و صهیونیست‏ها را به هدف خود نزدیک‏تر مى‏کرد.از همین رو«بوقهاى تبلیغاتى در ایالات متحده‏ آمریکا با آخرین شدت کار مى‏کردند.دلارهاى آمریکایى قرار بود یهودیان عراق را نجات بدهد و اصلا مهم نبود که این یهودیان به نجات نیازى دارند یا نه.در روزنامه نیویورک تایمز هر روز[خبر] قتل عام یهودیان در عراق برقرار بود و کمتر کسى توجه مى‏کرد که منبع اکثر این اخبار تل آویو است.» این فعالیت‏هاى سازمان یافته نهایتا منجر به طراحى عملیاتى تحت عنوان«على بابا»که‏ زمینه لازم براى مهاجرت یهودیان پس از آن سه انفجار را فراهم نمود و بدینوسیله مهاجرت‏ خیل عظیمى از جمعیت صد و سى هزار نفرى یهودیان عراقى به فلسطین اشغالى فراهم آمد و چندى نگذشت که کل جمعیت یهودیان عراق به 5000 نفر رسید. که البته بعضى از منابع‏ جمعیت آنان را در سال 1952 یعنى فقط 5 سال از شروع عملیات مهاجرت 6000 نفر تخمین‏ زده‏اند. یعنى مافیاى مهاجرت یهودیان به فلسطین ظرف حداکثر 5 سال موفق به انتقال‏ نزدیک به 120000 یهودى عراقى شده است. ویلبور کرین اولند،مشاور پیشین سى.آى.اى در عراق طى یادداشت خود پیرامون‏ دست اندرکاران این وقایع مى‏نویسد: درست پس از آنکه وارد بغداد شدم،یک شهروند اسرائیلى مورد شناسایى قرار گرفت...بازجویى از وى منجر به کشف 15 قبضه اسلحه شد که جنبش زیرزمینى‏ صهیونیست وارد عراق کرده بود.تلاش در راه جلوه دادن عراقى‏ها به عنوان افرادى‏ ضد آمریکایى و به وحشت انداختن یهودیان منجر به آن شد که صهیونیست‏ها، کتابخانه دفتر اطلاعات آمریکا و کنیسه‏ها را بمب گذارى کنند،و دیرى نپایید که‏ اعلامیه‏هایى انتشار یافتند که طى آنها از یهودیان خواسته شده بود که به اسرائیل‏ فرار کنند.دولت عراق که از این امر پریشان شده بود،بررسى و بازجویى تمام عیارى‏ را به اجرا در آورد و یافته‏هاى خود را با سفارت ما در میان گذاشت. متعاقب این تحولات،«بیست و هشت یهودى و نه عرب به جرم جاسوسى و داشتن اسلحه‏ غیر قانونى‏[در ظهر روز 22 مه 1951 در عراق توسط پلیس حکومت دستگیر و تا ژانویه 1952 محاکمه آنان طول کشید.]برخى از آنان به پرتاب نارنجک به قهوه خانه البیضه در بغداد که طى‏ آن چهار یهودى در آوریل 1950 زخمى شدند،و بمب گذارى در دفتر ثبت نام مهاجران یهود در کنیسه مسعوداشم توو که طى آن سه یهودى در ژانویه 1951 کشته شدند،در دفتر اطلاعات‏ سفارتخانه آمریکا در مارس 1951،در خانه یک یهودى در ماه مه 1951 و در یک مغازه یهودى‏ در ژوئن 1951 متهم شدند.» بعدها ضربه‏اى که به یهودیان عراقى پس از مهاجرت وارد آمد بسیار بدتر از ضرباتى بود که‏ آنها در عراق توسط صهیونیست‏ها،متحمل شدند و مجبور به رها کردن زندگى ایده‏آل خود شدند.ذکر اشعارى که سال‏ها ورد زبان یهودیان عراقى در فلسطین اشغالى بود گویاى این مفهوم‏ است: تو چه کردى بن گوریون؟ همه‏مان را مخفیانه از مرز رد کردى‏ ما به خاطر گذشته‏مان ترک تابعیت کردیم‏ و به اسرائیل آمدیم. کاش سوار قاطر بودیم و هنوز به اینجا نمى‏رسیدیم‏ آه چه ساعت شومى بود! لعنت بر آن هواپیمایى که ما را به اینجا آورد. شاید بهتر از این اشعار نتوان مطلبى بیان کرد که گویاى اوضاع یهودیتى باشد که آلت دست‏ صهیونیست‏ها شده و به بدترین جایگاه خود افول کرده است.این اشعار بارها و بارها توسط یهودیان عراقى خوانده مى‏شد.حتى در مراسم نامزدى و اعیاد مذهبى آنان نیز بر سر زبان‏ها بود  تا هم چنان به عنوان یک سند از کارنامه سراسر مصیبت صهیونیست‏ها،به وجدان جهانیان‏ ارائه شود.مصیبتى که پیامد ظالمانه آن،متوجه یهودیان مى‏شد،یهودیانى که وعده شیر و عسل‏ در سرزمینى بدون مردم به آنها داده شده بود.یهودیانى که در جامعه خود بر بخش عمده‏اى از منابع عراق تسلط داشت،ولى هم اکنون به گروهى تحت فرمان مبدل شده که به هر بهانه‏اى و در هر موقعیتى بر آنان فشار وارد مى‏آید.یهودیانى که همیشه به تعداد دانشجویان و تحصیلکرده‏هایش فخر مى‏فروخت و هم اکنون به عنوان یک جامعه کوچک در اسرائیل زمینه‏ مساعدى براى رشد مجرمینى از هر نوع مى‏باشد.  در حال حاضر تنها این سؤال مطرح است که آیا صهیونیسم با این کارنامه،تا چه حد براى‏ اعتلاى آمال یهودیت گام برداشته است؟   هولوکاست‏ هولوکاست به معناى«سوزاندن با آتش است که به طور کامل از میان برود»  و«از واژه‏هاى‏ یونانى«holos به معناى تمام و Kalein به معناى سوزاندن است»  و به جریان کشتار وسیع‏[!!!!؟؟؟؟؟] یهودیان در جنگ دوم جهانى اطلاق مى‏شود که توسط فردى به نام الى ویزل  براى اولین بار ابداع شد. معادل این واژه در عبرى کلاسیک،اولم کالیل  و در عبرى مدرن شوآه است  . به عنوان مثال در اعلامیه به اصطلاح«استقلال دولت صهیونیستى در سال 1948 از کلمه‏ هولوکاست در نسخه انگلیسى استفاده مى‏کند و از کلمه شوآه در نسخه عبرى  ». بسیارى از مورخین و صاحبنظر

/ 0 نظر / 6 بازدید