پرتویی از نور حسین بن علی(ع)

فطرس به مرکز سوکنت خود بازگشت و بین فرشتگان افتخار می کرد و می گفت: من مثلی و انا عتاقه الحسین بن علی و فاطمه و جده احمد. کیست مثل من؟! من آزاد شده حسین فرزند علی(ع) و فاطمه (س) و جد حسین(ع) حضرت احمد(ص) هستم. (بحار، جلد 44 صفحه 182) امام حسین(ع) و هدیه آسمانی ام سلمه یکی از همسران پیامبر(ص)، گفت: لباس بهشتی برای حسین(ع) آوردند. پیامبر(ص) بر او پوشانید و فرمود: این لباس هدیه ای است که پروردگارم به حسین(ع) اهدا نموده که تار و پودش را پر جبرئیل و فرشتگان تشکیل می دهد و به حسینم می پوشانم و او را به این لباس می آرایم که بسیار دوستش دارم. (کتاب چهارده معصوم، صفحه 614) امام حسین(ع) و جبرئیل گهواره جنبان او در روایت است که روزی جبرئیل امین(ع) به خانه زهرای اطهر(س) وارد شد دید حضرت زهرا(س) در خواب است و حسین در گهواره گریه می کند شروع کرد (به اصلاح) به لالای گفتن و زمزمه ملایم کردن و گهواره را حرکت دادن. در این هنگام حضرت زهرا(س) بیدار شد. صدایی شنید هر چه به اطراف نگریست کسی را ندید. پیامبر(ص) به او ندا داد که صاحب صدا جبرئیل (ع) بوده است. (بحار، جلد 44 صفحه 187) امام حسین(ع) و زیبایی آن حضرت طاووس یمانی نقل می کند: وقتی که امام حسین(ع) در مکان تاریکی می نشست مردم به وسیله شعاع نور پیشانی و گلویش راه را می دیدند چرا که رسول خدا(ص) بسیار یاز اوقات پیشانی و گلوی او را می بوسید. (مناقب ابن شهر آشوب جلد 4 صفحه 73 امام حسین(ع) و پیامبر اکرم(ص) امام حسین(ع) و معلم او رسول خدا(ص) در روایت است که امام حسین(ع) هنوز زبانی باز نکرده بود که رسول خدا(ص) برای انجام نماز مستحبی ایستاد حسین(ع) در کنارش بود. رسول خدا(ص) گفت: الله اکبر – ولی حسین(ع) نتوانست بگوید این کار شش بار تکرار کرد بار هفتم وقتی که رسول خدا(ص) گفت – الله اکبر – حسین زبان گشود و گفت _الله اکبر – امام صادق(ع) فرمود: از این رو گفتن هفت تکبیر در آغاز سنت (مستحبی) گردید. بحار. جلد 44 صفحه 196 امام حسین(ع) و علاقه شدید پیامبر خدا(ص) به دوست حسین(ع) در روایت است که رسول خدا(صس) همراه گروهی در راهی می رفتند به جایی رسیدند دیدند عده ای از بچه ها بازی می کنند پیامبر(ص) یکی از بچه ها را گرفت و روی دامانش گذاشت و چند بار روسید و به او محبت بسیار کرد. برخی از همراهان پرسیدند: علت چیست که به این کودک این همه محبت فرمودی؟ پیامبر(ص) فرمود: روزی این کودک را دیدم با حسین بازی می کند و خاک زیر پای حسین را بر می دارد و به صورتش می مالد و بر چشم می کشد من این کودک را به خاطر علاقه ای که به فرزندم حسین دارد دوست دارم و جبرئیل به من خبر داد که این کودک در ماجرای کربلا جزء یاران امام حسین(ع) خواهد بود. بحار، جلد 44 صفحه 242 امام حسین(ع) فرزند پیامبر اکرم(ص) طبق روایات بسیار، حسن و حسین(ع) به عنوان پیروان پیامبر(ص) خوانده شده اند و معمولاً نسل هر کسی از ناحیه پسر ادامه می یابد ولی نسل پیامبر خدا(ص) از ناحیه دخترش فاطمه(س) استمرار یافت. در روایت است که، جابربن عبدالله انصاری می گوید: رسول خدا(ص) فرمود: خداوند نسل هر پیامبری را از صلب (پشت) خودش قرار داده است ولی خداوند متعال نسل محمد(ص) را از صل علی (ع) قرار داد. (مناقب ابن منازلی، صفحه 49) امام حسین(ع) و عالیترین پیوند معنوی پیامبر(ص) با آنحضرت 1.پیامبر اکرم(ص) فرمود: حسین منی و انا من حسین احب الله من احب حسیناً. حسین از من است و من نیز از حسینم. کسی که حسین را دوست بدارد خداوند او را دوست می دارد. 2.پیامبر(ص) فرمود: ان الحسین مصباح الهدی و سفینه انجاه 3.این حسین است او را بشناسید سوگند به کسی که جانم در دست قدرت اوست. حسین اهل بهشت است و دوستان او و دوستان دوستان او نیز در بهشت هستند. (فتح الباری، جلد 7، صفحه 75) امام حسین(ع) محبوب پیامبر خدا(ص) 1.حذیفه بن یمان می گوید: رسول خدا(ص) را دیدم که دست حسین بن علی را در دست خود گرفته بود و می فرمود: یا ایها الناس. هذاالحسین بن علی فاعرفوه. فو الذی بیده انه لفی الجنه و محبیه فی الجنه و محبی محبیه فی الجنه. ای مردم این حسین بن علی است او را بشناسید. سوگند به آن خدایی که جانم بدست اوست. براستی او در بهشت است و دوستدار او نیز در بهشت است و دوستدار دوستدار او نیز در بهشت می باشد. (بحار، جلد 43، صفحه 262) 2.امام کاظم(ع) فرمود: رسول خدا(ص) دست حسن و حسین(ع) را گرفت و فرمود: این دو پسر و پدر و مادر آنان را دوست داشته باشید. روز قیامت در درجه من با من خواهد بود. (منتخب کامل الزیارات، صفحه 32) 3.رسول خدا(ص) فرمودند: آگاه باشید همانا حسین(ع) دری از درهای بهشت است هر کس با او دشمنی کند خدا بوی بهشت را به او حرام می کند. (سفینه البحار، جلد 1، صفحه 257) امام حسین(ع) و آثار و برکات وجودی آن حضرت امام حسین(ع) چراغ هدایت و کشتی نجات روایت شده است که امام حسین(ع) فرمود: خدمت پیامبر اکرم(ص) شرفیاب شدم در حالیکه ابی بن کعب هم آنجا بود حضرت رسول(ص) فرمود: مرحبا به تو ای ابا عبدالله ای زینت آسمانها و زمین ابی گفت: چگونه او زینت آسمانها و زمین است در صورتی که کسی غیر از تو چنین نیست؟ پیامبر (ص) فرمود: ای ابی قسم به کسی که مرا به حق نبوت مبعوث کرد حسین بن علی در آسمانها بزرگتر از روی زمین است و همان به طرف راست عرض الهی نوشته شده است که او چراغ هدایت و کشتی نجات است. (فرائه المسلمین، جلد 2، صفحه 155) امام حسین(ع) محبت مکنون از جمله احادیث نبوی که در واقع بیانگر تأثیرپذیری معنوی مردم از وجود مبارک امام حسین(ع) می باشد حدیثی است که فرمود: «ان للعین محبه مکنونه فی قلوب المؤمنین». -در کانون دلهای مؤمنین محبتی نهفته و ویژه نسبت به امام حسین(ع) وجود دارد. حتی محبت حسین(ع) در دل و زبان و رسول اکر(ص) نیز ریشه دوانیده بود. طوری که می فرمود: هر گاه به فرزندم حسین می نگرم، گرسنگی و اندوه از وجود رخت بر می بندد. (بحار، جلد 43، صفحه 309) امام حسین(ع) پدر نه(9) امام معصوم(ع) است یکی دیگر از برکات فردی امام حسین(ع) که از ارزش معنوی بسیاری برخوردار است این است که نه (9) امام معصوم(ع) بعد از او از فرزندان گرامی آن حضرت می باشند و نسل امامان، از برکت وجود او ادامه یافت. در حدیثی از امام صادق(ع) داریم خداوند عرض از قتل و ایثار امام حسین(ع) خداوند امامت را در ذریه او قرار داده است. 4.امام حسین(ع) و شفاعت یکی از آثار و برکات فردی و وجودی امام حسین(ع) که در نزد شیعیان اهمیت و جایگاه خاصی دارد شفاعت در آخرت است. آنحضرت شفیع کسانی است که از مکتب او هدایت یافته اند. 5.امام حسین(ع) و بهشتی بودن محبان و دوستداران آنحضرت یکی دیگر از آثار و برکات وجودی امام حسین(ع) که در سرای دیگر ظهور کرده و جلوه نمایی می کند بهشتی شدن دوستداران آنحضرت است. پیامبر خدا(ص) فرمود: ای مردم این حسین بن علی است او را بشناسید سوگند به خدا براستی او در بهشت است و دوستدار او نیز در بهشت است و دوستدار دوستدار او نیز در بهشت است. 4- امام حسین(ع) و منزلت تربت تربت امام حسین(ع) شفای هر دردی است 1- امام صادق(ع) فرمود: خداوند متعال تربت جدم حسین(ع) را شفای هر دردی و ایمنی از هر خوفی قرار داده است. پس هر گاه یکی از شما خواست از آن خاک تناول کند، ببوسد و آنرا به چشم گذارد و بر سایر اعضاء بدنش تماس دهد. 2- امام صادق(ع) فرمود: به درستی که نزد امام حسین(ع) تربت سرخی است که شفاعت هر دردی غیر از مرگ می باشد. تربت امام حسین(ع) و فضیلت سجده بر آن 1- امام صادق(ع) فرمودند: همانا سجده بر تربت امام حسین(ع) حجابهای هفتگانه را از بین می برد. 2-امام صادق(ع) از خاک کربلا درون کیسه ای ریخته و در سجاده همراه داشت. در هنگام نماز آن کیسه را باز می کرد و بر آن سجده می نمود. تربت امام حسین(ع) و فضیلت تسبیح تربت 1- امام زمان(عج) فرمودند: هر کس تسبیح تربت امام حسین(ع) را در دست بگیرد و ذکر را فراموش کند ثواب ذکر برای او نوشته می شود. 2- امام صادق(ع) فرمود: یک ذکر یا استغفار که با تسبیح تربت حسین(ع) گفته شود برابر است با هفتاد ذکر که با چیز دیگر گفته شود. تربت امام حسین(ع) امنیت از هر ترسی است امام رضا(ع) فرمود: خوردن گل و خاک مانند خوردن مردار خون حرام است مگر گل و خاک مزار امام حسین(ع). بدرستیکه در آن شفای هر درد و امنیت از هر ترسی است. تربت امام حسین(ع) و متبرک به آن در موقع ولادت و مرگ انسان 1-امام صادق(ع) فرمود: کام فرزندانتان را با تربیت حسین(ع) باز کنید که آن امان است. 2-امام زمان(عج) فرمودند: به برکت خاک قبر امام حسین(ع) قبر میت محل امنی از هر بلا و آفت و عذابی می گردد. 5-امام حسین(ع) و فضیلت کربلا مرقد امام حسین(ع) محل نزول فرشتگان الهی 1-امام صادق(ع) فرمود: ما بین قبر حسین(ع) تا آسمان محل رفت و آمد فرشتگان الهی است. 2-امام صادق(ع) فرمود: مرقد حسین بن علی(ع) باغی از باغهای بهشت و محل عروج فرشتگان به آسمان می باشد و هیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسلی نیست جز آنکه از خدا می خواهد که او را زیارت کند. 2-مرقد امام حسین(ع) تمام خواندن نماز امام صادق(ع) فرمود: نماز در چهار مکان تمام خوانده می شود: 1.مسجد الحرام در مکه 2.مسجد النبی در مدینه 3.کوفه 4.حرم امام حسین(ع) مرقد امام حسین(ع) و برآورده شدن حاجت امام صادق(ع) فرمود: هیچ کس دو رکعت نماز کنار قبر حسین(ع) بخواند از خداوند چیزی را مسئلت نمی کند جز اینکه خداوند به او عنایت فرماید. مرقد امام حسین(ع) و استجابت دعا امام صادق(ع) فرمودند: خداوند عرض از ایثار و شهادت امام حسین(ع) چهار چیز به او عنایت فرمود: 1.امامت را در ذریه آنحضرت قرار داد. 2.شفاء را در تربت امام حسین(ع) 3.اجابت دعا در کنار مقد امام حسین(ع) 4.ایام زیارت کنندگان او از عمرشان حساب نمی شود. مرقد امام حسین(ع) و قبولی نماز اگر زائر امام حسین(ع) حق امام را شناخته و با معرفت و ولایت او در کنار قبر مطهرش نماز گذارد مورد قبول حق متعالی قرار می گیرد. چنانکه امام صادق(ع) فرمود: در شأن و مقام کسیکه به مرقد آنحضرت مشرف می شود و نماز می خواند فرمود: خداوند متعال اجر نمازش را قبولی آن قرار می دهد. امام حسین(ع) و منزلت و مقام زائر کربلا 1.زائر امام حسین(ع) زائر خداست زید شحام می گفت: به امام صادق(ع) عرض کردم: برای زائر قبر امام حسین(ع) چه می باشد؟ فرمود: همانند کسی است که خدا را در عرش دیدار نموده باشد گفتم: برای کسی که یکی از شما زیارت کند چه می باشد؟ فرمود: همانند کسی است که رسول خدا(ص) را زیارت نموده است. 2.زائر امام حسین(ع) در امام خدا بودن شخصی به امام صادق(ع) عرض کرد: کمترین اثری که برای قبر زائر قبر امام حسین(ع) است چیست؟ فرمود: کمترین تأثیر زیارت این است که خداوند متعال او و خانواده اش و مالش را حفظ می کند تا به سوی اهل خویش برگردد و چئون روز قیامت قفرا رسد خداوند حافظ او خواهد بود. 3.زائر امام حسین(ع) رضایت و توجه خاص آنحضرت 1.امام صادق(ع) فرمود: امام حسین(ع) در نزد خداوند به زائرانش نظر می کند او نگاه می کند که چه کسی برای آنحضرت گریه می کند. پس برای او طلب آمرزش کرده و پدرانش را می خواند تا برای آن زائر دعا کرده و طلب آمرزش و مغفرت نمایند سپس امام حسین(ع) می فرماید: اگر زائر من می دانست که خدا چه چیزی برای او عطاء می فرماید شادی او بیشتر از جزع و بی تابی وی می گردید. 2.امام حسین(ع) فرمود: هر کس مرا در زندگانیش زیارت کند پس از مرگش بازدیدش خواهم کرد. زائر امام حسین(ع) و ثبت نامش در اعلی علبین امام صادق(ع) فرمود: هر کس به زیارت قبر حسین(ع) برود در حالیکه عارف به حق او باشد خداوند نام او را در اعلی علبین می نویسد. زائر امام حسین(ع) دعای امامان معصوم(ع) برای او 1.امام صادق(ع) فرمود: اگر دوست دارید نام شما در زمره کسانی که رسول خدا(ص) و علی و فاطمه (س) و امامان معصوم(ع) برایش دعا می کنند باشد به زیارت امام حسین(ع) بروید. 2.امام صادق(ع) فرمود: همانا حضرت زهرا(س) نزد زائران قبر فرزندش حسین(ع) حضور یافته و برای گناهانشان طلب آمرزش می کند. امام حسین(ع) و عظمت زیارت کربلا زیارت امام حسین خیر و برکت زیاد بدنبال دارد 1.امام صادق(ع) فرمود: اگر مردم می دانستند که چقدر خیر و برکت در زیارت امام حسین(ع) وجود دارد برای زیارت کردنش با یکدیگر مقاتله می کردند و هر آینه اموالشان را برای رفتن به زیارتش می فروختند. 2.امام باقر(ع) فرمودند: اگر مردم می دانستند که زیارت قبر امام حسین(ع) چه مقدار فضیلت و برکت دارد از شوق زیارتش جان یم سپردند و نفسهایشان از شدت حسرت بند می آمد. زیارت امام حسین(ع) غرق شدن در رحمت الهی است شخصی از امام صادق(ع) پرسید: ثواب کسیکه قبر امام حسین(ع) را زیارت کند در حالیکه کبر و غرور نداشته باشد چیست؟ فرمود: برایش هزار عمره و حج مقبول نوشته می شود. اگر شقی باشد سعید نوشته می شود و پیوسته در رحمت الهی غوطه ور خواهد بود. زیارت امام حسین(ع) در روز عاشورا امام صادق(ع) فرمود: هر کس قبر امام حسین(ع) را در روز عاشورا زیارت کند همانند کسی است که در برابر او به خون خود غلطیده باشد. زیارت امام حسین(ع) زیادتی در عمر و رزق امام باقر(ع) فرموده است: شیعیان ما را به زیارت قبر حسین(ع) امر کنید زیرا زیارت او موجب فزونی در رزق و طول عمر و دفع بالیا و ناگواریها می شود. زیارت امام حسین(ع) آمرزش گناهان 1.امام صادق(ع) هر کس حسین(ع) را زیارت کند در حالیکه عارف به حق بوده و به امامتش اقرار داشته باشد خدای سبحان گناهان گذشته و آینده اش را می آمرزد. 2.جابر جعفی، در ضمن یک حدیث طولانی از امام صادق(ع) روایت کرده است که فرمود: چون از نزد قبر امام حسین(ع) برگشتی نداکننده ای تو را ندا می دهد که اگر آنرا می شنیدی تمام عمر را نزد قبر شریف امام حسین(ع) اقامت می گزیدی. آن منادی می گوید: خوشا به حال تو ای بنده به خدا که سود فراوان بردی و به سلامت (در دین) دست یافتی عمل از سر بگیر که گناهان گذشته ات آمرزیده شد. امام حسین(ع) و منزلت گریستن 1.گریه بر امام حسین(ع) و قیامت رسول خدا(ص) به فاطمه زهرا(س) فرمود: «هر چشمی در روز قیامت گریان است مگر چشمی که برای مصائب حسین(ع) گریه کرده باشد» چنین کسی در قیامت خندان و شادان به نعمت های بهشتی است. گریه بر امام حسین(ع) سکونت در بهشت 1.امام باقر(ع) فرمود: هر مؤمنی که در سوگ حسین(ع) اشک دیده ریزد به حدی که بر گونه اش جاری گردد خداوند او را سالیان سال در غرفه های بهشت مسکن می دهد. 2.امام صادق(ع) فرمود: هر کس در عزای حسین(ع) بگوید یا دیگری را بگریاند و یا آنکه خد را به حالت گریه و عزا در آورد، بهشت بر او واجب می شود. گریه بر امام حسین(ع) آمرزش گناهان ریان بن شیب از امام رضا(ع) روایت کرده که فرمود: ای پسر شبیب اگر بر حسین(ع) گریه کنی تا آنکه اشک چشمت بر صورتت جاری شود خداوند گناهان کوچک و بزرگ و کم یا زیاد تو را می آمرزد. گریه بر امام حسین(ع) برترین فضیلت امام صادق(ع) فرمودند: گریه و بی تابی در هر مصیبت برای بنده مکروه است مگر گریه بر حسین بن علی(ع) که اجر و ثواب نیز دارد. گریه بر امام حسین(ع) عالی ترین نوع گریه هاست گریه بر حسین گریه محبت است آن محبتی که در دلهای عاشقانش به ثبت رسیده است گریه بر او گریه شوق است زیرا قسمت زیادی از حماسه های کربلا شوق آفرین و شورانگیز است. گریه بر حسین(ع) گریه معرفت و پیوند با هدف متعالی است به تعبیر امام خمینی(ره): «گریه ما سیاسی است ما ملت گریه سیاسی هستیم. ما ملتی هستیم که با همین اشکها سیل جریان می دهیم و سدهایی را که در مقابل اسلام ایستده است خرد می کنیم. هیهات که گریه بر حسین(ع) گریه ذلت و شکست باشد بلکه گریه پیوند با سرچشمه عزت است. امام حسین(ع) عظمت و فضیلت عزاداری عزاداری امام حسین(ع) ازدیادمحبت به امام و تنفر از دشمنان سوزی که از دل سوخته عاشقان امام حسین(ع) به چشم سرایت کرده و از مجاری دو چشم آنها به صفحه رخسار وارد می شود مراتب علاقه و اخلاص و دلبستگی به خاندان وحی و رسالت را می رساند و این عمل اثری مخصوص در ابقای موذت و ازدیاد محبت دارد و گریه با آگاهی و معرفت بر امام حسین(ع) در واقع اعلام انزجار از خاندان اوست و اینتبرک از آثار برجسته گریه بر امام حسین(ع) است. عزاداری امام حسین(ع) آشنایی با حقیقت دین و نشر آن مردم در سایه مراسم عزاداری به حقیقت اسلام آشنا شده و به اثر تبلیغات وسیع و گسترده ای که همراه با این مراسم انجام می گیرد و آگاهی ومعرفت توده مردم بیشتر شده و ارتباطشان با دین ضعیف محکمتر و قوی تر می گردد. عزاداری امام حسین(ع) و تأثیر شعر سرودن در عزای حسینی امام صادق(ع) فرمود: کسی نیست که برای حسین(ع) شعری بسراید و گریه کندو بگریاند مگر اینکه خداوند بهشت را به او واجب کرده و گناهانش را می آمرزد. عزاداری امام حسین(ع) و امام بودن از سکرات موت و آتش دوزخ برای عزاداران امام صادق(ع) به مسمع فرمود: آیا یادآوری مسائب امام حسین(ع) میکنی؟ عرض کردم: آری. فرمود: آیا جزع و گریه می کنی؟ گفتم: آری. به خدا سوگند گریه می کنم و آثار غم و اندوه درصورتم ظاهر می شود. حضرت فرمود: خدای اشک چشمت را رحمت کند آگاه باش که تو از آن اشخاصی هستی که از اهل جزع برای ما شمرده می شوند به شادی ما شاد و به حزن ما محزون و اندوهناک میگردند آگاه باش که بزودی هنگام مرگ پدرانم را بر بالین خود حاضر می بینی در حال که به تو توجه کرده و ملک الموت را دوباره تو بشارت می دهند و خواهی دید که ملک الموت در آن هنگام از هر مادر مهربانتر به فرزندش مهربانتر است. عزاداری امام حسین(ع) باعث نزول رحمت الهی است امام صادق(ع) فرمود: کسیکه بر ما اهل بیت به خاطر رحمت مسائل وارده بر ما گریه کند رحمت خدا شامل او می شود قبل از اینکه اشکی از چشمش خارج شود سپس زمانی که اشک چشمش بر صورت جاری شود اگر قطره از آن در جهنم بریزد حرارت آنرا خاموش می کند و هیچ چشمی نیست که گریه کند مگر اینکه با نظر کردن به کوثر و سیراب شدن با دوستان خوشوقت می گردد. امام حسین(ع) تفسیر و احیای اسلام وامر به معروف و نهی از منکر نهضت امام حسین(ع) دومعنی داشت: 1. نفی از آنچه به نام اسلام مطرح بود. 2. اثبات آنچه از اسلام فراموش گشته و انکار شده بود. مانند امر به معروف و نهی از منکر و این هر دو با هم یعنی احیای اسلام ناب محمدی(ص) که تفسیر واحیای اسلام و امر به معروف و نهی از منکر به جهاد و ایثار و خون امام حسین(ع) تحقق پیدا کرد. امام حسین(ع) دمیدن روح استقامت و آزادیخواهی امام حسین(ع) نه فقط با حرف و خطبه های ارزشمند که در عرصه عمل هم هم روح استقامت و پایداری و آزادیخواهی و حفظ کرامت و عزت نفس را در کالبد بی روح مسلمین در همه اعصار دمید امام حسین(ع) در خطبه ای در کربلا می فرماید: «از ما خاندان پیامبر ذلت بدور است نه خدا برای ما ذلت می خواهد و نه پیامبر او و نه مردان پاک دل و مؤمن و نه آن دامنهای منزهی که ما را در میان خود پرورانده است». امام حسین(ع) قیامش الگوی قیامهای مقدس دیگر قیامهای مقدس بشری دارای دو مشخص هستند: 1. آنها برای مقامات عالی انسانیت و توحید و عدل و آزادی و برای رفع ظلم و استبداد صورت میگیرد. 2. برخی از آنها در ظلمتهای سخت که معمولاً مورد تصویب تأیید عقلاء قرار نمی گرفت. قیام امام حسین(ع) هر دو مشخصه را دارا بود. دیگر از آثار این قیام جنبه الگویی آن برای سایر نهضتها و قیامهای به حق و الهی است. امام حسین(ع) بیداری خفتگان قیام امام حسین(ع) باعث بیدار شدن خفتگان و انتقال روح مبارزه جویی بر علیه ظلم و ستم بوده و هست. امام حسین(ع) و تعالیم فرهنگ عاشورا امام حسین(ع) و تفکیک مؤمنان و مسلمان نمایان تاصحنه آزمایش پیش نیاید دینداران واقعی ودینداران سطحی و مدعیان ایمان از هم شناخته نمی شوند. کربلا آزمایشگاهی بود که میزان ایمان و وحدت ادعاهای مسلمانان در دینداری و پای بندی به حق ومکتب شناخته شد از این جهت امام حسین(ع) فرمودند که مردم فرزند و بنده دنیا هستند وقتی آزمایش به میان اید دینداران واقعی کم می شوند. «الناس عبید الدنیا... فاذا محصوا بالبلا قل الذیانون» امام حسین(ع) و عزت امام حسین(ع) از خاندانی است که مظهر عزت و آزادگی اند. ان حضرت سر دوراهی زندگی ذلت بار یا مرگ شرافتمندانه هرگز زیر بار ذلت نرفت و از مرگ با عزت استقبال کرد و این سخت اوست که فرمود: «این زیاد مرا میان شمشیرهای آخته و ذلت مخیر ساخته است ولی هیهات که ذلت و ننگ را بپذیرم، (هیهات مناالذله).» امام حسین(ع) احیاء مکتب شهادت آنچه مایه بقاء و قدرت وشکوه دین است جهاد و فرهنگ شهادت طلبی است. امام حسین(ع) برای اینکه اعلام کند دین تنها نماز و روزه و حج نیست دست به آن قیام زد، تا مکتب شهادت و فداکاری در راه دین خدا را زنده نگهدارد و روحیه رفاه طلبی و دنیاپرستی را از بین ببرد. امام حسین(ع) در خطبه ای در طول مسیر تا کربلا با جمله – فأنی لا آری الموت الا السعاده ....- تأکید بر همین شهادت طلبی در راه دین نمود. امام حسین(ع) عمل به تکلیف آنچه مهم است عمل به تکلیف وانجام وظیفه است چه به پیروزی بیانجامد چه به شکست ظاهری. اساساً پیروزی همان عمل به وظیفه است نتیجه هر چه که باشد. امام حسین(ع) در مسیر کربلا فرمودند: أرجو أن یکون خیراً ما اراد الله بنا قتلنا ام ظفرنا. «آنچه را خدا بخواهد چه بصورت کشته شدن و یا پیروزی این خیر است.» امام حسین(ع) پیوند حماسه و عرفان در مبارزات نباید عبادات و توجه به خدا و بعد معنوی فراموش شود. در کنار جهاد، عبادت، نماز هم باید باشد. امام حسین(ع) شب عاشورا را برای تلاوت قرآن و نماز خواندن و مناجات مهلت خواست و فرمود: انی احب الصلاه ... شب عاشورا خیمه یاران امام پر از زمزمه عبادت و نیایش بود. شهر عاشورا امام نماز اول وقت را برگزار نمود. امام حسین(ع) و جوانان عاشورایی امام حسین(ع) و علی اکبر(ع) علی اکبر(ع) نخستین نفر از بنی هاشم بود که به میدان جنگ رفت. او 19 سال داشت نزد پدر آمد و اجازه طلبید. امام حسین(ع) به او اجازه داد سپس با نگاه به آسمان او را بدرقه نمود و فرمود: خدایا خودت به این نظرم شاهد باش که به سوی آنها جوانی رفت که از نظر جمال و کمال و سخن گفتن شبیه ترین مردم به رسول توست و ما هرگاه مشتاق دیدار پیامبر(ص) تو بودیم به چهره علی اکبر می نگریستیم. امام حسین(ع) و قاسم حضرت قاسم بن حسن(ع) نوجوانی بود که هنوز به حد بلوغ نرسیده بود. شب عاشورا امام حسین(ع) به اصحاب فرمود: فردا همه شهید می شوید قاسم نزد عمویش آمد و عرض کرد: عمو جان من هم فردا کشته می شوم؟ امام او را به سینه اش چسبانید و فرمود: مرگ در نظر تو چگونه است؟ قاسم جواب داد: (احلی من العسل) از عسل شیرین تر است. امام حسین(ع) و دوجوان حر ریاحی 1. یکی از جوانان حر ریاحی که قبل از خودش به شهادت رسید علی بود و حر از وصول پسر به مقام شهادت شاد گردید. 2. یکی دیگر از پسران حربنام بکیر بود که حر به او فرمود به سوی دشمن حمله کن خدا برکاتش را به تو ارزان می دارد. و وقتی می رفت بهمیدان حر فریاد زد پسرم یاری کنکسی را که ما را از گروه مستکبران پاک ساخت و وقتی جنگ شجاعانه کرد در لحظه شهادت او پدرش آمد و گفت: حمد و سپاس خداوندی را که مقام شهادت در رکاب پسر دختر رسول خدا(ص) را به تو عنایت کرد. امام حسین(ع) و حسن مثنی یکی از جوانانی که در رکاب امام حسین(ع) حضور داشت حسن بن حسن معروف به حسن مثنی بود که 17 نفر از دشمن را کشت و دشمن حدود 18 زخم بر بدناو واردکرد و بر اثر این ضربات دشمن بیهوش افتاد و تا روز یازدهم محرم بیهوش بود دشمن خیال کرد که او کشته شده لذا از او غافل شد و به فضل و لطف الهی او زنده ماند. امام حسین(ع) و عبدالله یکی دیگر از جوانانی که در کربلا حضور داشت فرزند دیگر امام حسن(ع) بود بنام عبدالله اصغر که حدود 11 سال داشت و امام حسین(ع) او را به بانوان حرم سپرد اما وقتی دید عمو هیچ یار و یاوری ندارد به میدان آمد و از حریم امامت دفاع کرد و در توفیق شهادت همراه او گردید. امام حسین(ع) احیاء گر فرهنگ (امر به معروف و نهی از منکر) امام حسین(ع) و خطبه آنحضرت در منزلگاه بیضه امام حسین(ع) در منزلگاهبیضه نزدیک کوفه در برابر سپاه فرمود: شما با چشمان خود به خوبی می بینید که حقوق خداوندی ادا نمیشود و پیمان او را می شکنند و دم بر نمی آورید حقوق رسول خدا(ص) را پایمال می کنند و به یغما می برند. مسبب تمام این بدبختیهای شما مسامحه کارانی هستند که از امر به معروف و نهی از منکر دست کشیده اند... امام حسین(ع) و خطبه آنحضرت درباره امر به معروف و نهی از منکر امام حسین(ع) گروهی از خواص و اکابر قوم را مورد خطاب قرار داده می فرماید: ای مردم! عبرت بگیرید به آنچه که خداوند به اولیاء خود پندداده است که مانند علمای یهود و نصاری از امر به معروف و نهی از منکر سرباز نزنند زیرا علمای یهود جور و ظلم و ستمگران را می نگرند و آنان را از این کار زشت می ترسانند به امید آنکه از پرتو مرحمت ستم پیشگان به نوایی برسند و از دست آنان گزند نبینند و برای اینکه در روز خوش زندگی کنند و غبار ناراحتی بر دامن دلشان ننشیند از گفتن حرف حق در هراس هستند. در حالیکه پروردگار بزرگ می فرماید: فقط از من بیمناک باشید و از مردم عاجز و زبون نهراسید. و نیز خداوند می فرماید: مردم با ایمان بعضی سرپرست و یاور بعضی دیگر هستند امر به معروف و نهی از منکر می کنند. زیرا اگر در میان مسلمانان این دو وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رواج بیابد کارها به صلاح می پیوندند و بنیان ملت استحکام می پذیرد. امام حسین(ع) و وصیت آن حضرت به برادر خود امام حسین(ع) به برادر محمد حنفیه به عنوان وصیت چنین فرمود: من خروج برای خودکامگی و جاه طلبی و فساد و ظلم بلکه عامل خروج و حرکت من برقرار کردن اصلاح در امت جدم رسول خدا(ص) است خواسته ام این است که امر به معروف ونهی از منکر کنم و همان راه را بپیمایم که جدم رسول خدا (ص) پدرم علی ابن ابیطالب(ع) پیمود. امام حسین(ع) و تبیین امر به معروف و نهی از منکر برای فداکاری در راه حق امام حسین(ع) می فرماید: آیا می بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل جلوگیری نمی گردد؟ در این صورت شخص با ایمان میل آن دارد و سزاوار است که با شهادتش به لقای خدای بپیوندد. بدانید که مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز رنج و نکبت نمی دانم. امام حسین(ع) و نامه ای به بزرگان بصره امام حسین(ع) درضمن نامه ای به بزرگان بصره می نویسد: اسلام مرده و بدعتهای ضد اسلام زنده شده است. یعنی قیام ما برای زنده کردن سنتهای اسلامی و نابود ساختن ضد اسلام است. امام حسین(ع) در سهائی از عاشورا امام حسین(ع) و افشای باطل بنی امیه با چهره به ظاهر اسلامی خود مایه فریب و اغوای مردم بودند. نهضت کربلا با افشاء کردن ماهیت کفر بنی امیه و چهره آنان به تاریخ بشر به مسلمانان درس داد تا بیدار و هوشیار باشند و فریب چهره های نقاب زده و پنهان شده در پشت ماسک دین را نخورند. امام حسین(ع) و مبارزه با طاغوت نهضت عاشورا مبارزه با طاغوت بود. طاغوت آن زمان حکومت ظالمانه یزید بن معاویه بود. در این مبارزه به سخن رسول خدا(ص) استناد فرمود که: هر کس حکومت ستم پیشه ای را دید که حرام های الهی را حلال و حلال ها را حرام می شمارد به ظلم و ستم رفتار می کند. اگر بر او نشورید بر خداست که او را به جایگاه و کیفرش برساند. امام حسین(ع) مقاومت تا آخر آنچهنشانه عقیده و پایداری است مقاومت تا آخر خط و دست بر نداشتن از خواسته ها و اهداف متعالی است. امام حسین(ع) در نهضت عاشورا چنین کرد تا آخرین نفر تا آخرین نفس مقاومت کرد ولی تسلیم دشمن نشد و این درسی برای امت اسلام در برابر متجاوزان به حریم استقلال و ناموس مسلمین است. امام حسین(ع) و نترسیدن از کمی نفرات عاشورا جلوه کامل این کلام حضرت علی(ع) بود که: در راه هدایت و حق از کمی نفرات وحشت نداشته باشید (لا تستوحشوا من طریق الهدی لقله اهله). وقتی کسی یا گروهی ایمان به هدف دانستند پشتوانه ای قوی دارند و نباید از کمی یاران بترسند و عقب نشینی از جبهه حق کنند. امام حسین(ع) حتی اگر تنها هم ماند از میدان دفاع از حق بر نمی گشت. شاهدش سخن او در شب عاشورا بود که فرمود: بروید اینان با من کار دارند.... امام حسین(ع) آمیخته شدن کار فرهنگی به ایثار کربلا تنها صحنه آموزش فرهنگیو موعظه و اخلاص در دعوت نبود. تنها میدان جهاد و جانبازی و بی باکی نبود. حسین بن علی(ع) پیامی داشت که در نهضت کربلا نهفته است نجات اسلام و بیداری مردم و ارتقاء سطح اندیشه ها و ایمان ها را در سایه شجاعت، جانبازی، ایثار و اخلاص انجام داد تا آن حرکت جهادی و فرهنگی به نظر برسد و نجات بخش گردد. امام حسین(ع) و نمونه هایی از مبارزه با ظالمان و دشمنان امام حسین(ع) اعتراض به عمر بن خطاب در زمان خلافت عمر بن خطاب روزی مسجد پر از جمعیت بود. حسین(ع) نیز که ده سال بیشتر نداشت در مسجد نشسته بود. عمر بالای منبر رفت و در ضمن گفتاری خود را اولی از جان مؤمنان خواند در این وقت حسین(ع) برخاست و در میان انبوه جمعیت فریاد زد: ای دروغگو! از منبر پدرم رسول خدا پائین بیا! این منبر، منبر پدر تو نیست عمر در پاسخ گفت: سوگند به جانم این منبر منبر پدر توست پدر من منبر نداشت. امام حسین(ع) و اعتراض به عثمان در زمان عثمان که حدود 12 سال به طول کشید امام حسین(ع) جوان بود همواره با پدر و برادر هرگز خلافت عثمان را نپذیرفت و در فرصتهای مناسب به آن اعتراض کرد. از جمله: هنگامی که عثمان ابوذر را تبعید به ربذه کرد با اینکه عثمان دستور اکید داده بود کسی به بدرقه ابوذر نرود علی(ع) همراه با خیلی از یاران واز جمله حسن و حسین(ع) به بدرقه ابوذر شتافتند که امام حسین(ع) در بدرقه ابوذر خطبه مهمی را بیان فرمودند. امام حسین(ع) و اعتراض به عایشه بعد از جریان شهادت امام حسن(ع) و ممانعت و مخالفت عایشه با دفن امام حسن(ع) در کنار قبر پیامبر(ص) و دستور دادن او به تیرباران نمودن بدن مبارک امام حسن(ع) در این حال امام حسین(ع) خطاب عایشه فرمود: تو و پدرت از قبل پرده حریم پیامبر(ص) را دریدید تو جنازه کسی (ابوبکر) را به خانه پیامبر(ص) آوردی که آن حضرت دوست نداشت در نزدیک او باشد و خداوند در مورد این کار از تو بازخواست خواهد کرد. امام حسین(ع) و خطبه آتشین آنحضرت در مراسم حج بر ضد معاویه دو سال قبل از مرگ معاویه امام حسین(ع) در مراسم حج شرکت کرد و در سرزمین منی برای بنی هاشم و مردم سخنرانی کرد که در بخشی از این سخنان فرمودند: می دانید که طاغوت (معاویه) با ما و پیروان ما چه می کند! شما می بینید و خبرها را می شنوید..... من ترس آن دارم که با روش معاویه حق پایمال گردد و نابود شود ولی خداوند نورش را کامل می گرداند هر چند که مشرکان را خوش نیاید. امام حسین(ع) و برخورد با مروان روزی مروان در مسجد مدینه از بالای منبر نام مبارک علی(ع) را آورد و از آن حضرت بدگویی کرد این خبر به امام حسین(ع) رسید آن حضرت سراسیمه نزد مروان آمد و با خشم و نفرت تمام جواب و را داد و برخورد کرد. امام حسین(ع) منحرفان و غافلان امام حسین(ع) و شریحبن حارث قاضی شریح از مردم یمن بود و به دیدار پیامبر(ص) شتافت و مسلمان شد حدود 60 سال عهده دار قضاوت بود وقتی که حضرت علی(ع) خلافت رسید او را در این پست ابقاء نمودند. او از کسانی بود که با امام حسین(ع) مکاتبه داشت و جزء 7 نفری از بزرگان کوفه بود. قسم یاد کردند آنحضرت را یاری نمایند ولی او با پیشنهاد 50 هزار دینار از طرف ابن زیاد دل شریح را تسخیر کرد و او با دیدن آن پولها تسلیم شد و فتوای قتل امام حسین(ع) را صادر کرد. امام حسین(ع) و عمر بن سعد عمر بن سعد از جمله هفتاد نفر از اشراف و بزرگان کوفه است که امام را به کوفه فرا خواندند. روز سوم محرم الحرام با چهار هزار نفر وارد کربلا شد. او به عروه بن قیس گفت: برو از حسین سؤال کن چرا به این دیار آمده ای چرا از مکه خارج گشتی و در آن نماندی؟ قیس به او گفت: چرا خود با او سخن نمی گویی؟ عمر سعد گفت: من نامه به حسین نوشتم و او با من مکاتبه داشت خجالت می کشم با او روبرو شوم. امام حسین(ع) و ساربان امام(ع) به نوشته برخی از مورخان یکی از کسانی که در کربلا از امام حسین(ع) بود به نام بجدل بن سلیم (بریده بن وانل) او با آن که از امام(ع) جدا شده بود شب یازدهم به قتلگاه وارد شد و به منظور به دست آوردن انگشتر آنحضرت انگشت امام را جدا ساخت. امام حسین(ع) عمر بن حجاج عمر بن حجاج کسی است که در نامه خود به امام حسین(ع) نوشت: درختان سبز شد و میوه ها رسید و ما منتظر قدوم تو هستیم. ولی با خطبه عبیدالله زیاد در شمار چهره ها مردد قرار گرفت و در کربلا در رکاب عمر بن سعد حضور یافت و فرماندهی لشگر چهارهزار نفری موکل بر فرات را به عهده گرفت او خطاب به لشگر خود گفت در جواز قتل حسین تردیدی به خود راه ندهید زیرا او با یزید مخالفت کرده است و از دین بیرون رفته است...... امام حسین(ع) شبث بن ربعی هنگامی که عبیدالله بر کوفه چیره شد او به عبیدالله پیوست و شبث از دعوت کنندگان امام بود ولی در کربلا شمار فرماندهان دشمن قرار گرفت او خطاب به حضرت عباس(ع) گفت: برو به برادرت بگو که اگر دنیا را آب فرا گیرد قطره از آنرا به شما نخواهیم داد مگر اینکه با یزید بیعت کند. این شخص به شکرانه شهادت امام حسین(ع) مسجد بنا کرد و به نام او نیز شهرت داشت. امام حسین(ع) قیامها و انقلابهای برگرفته از عاشورا امام حسین(ع) و انقلاب توابین این انقلاب در کورفه بر پا گردیدو واکنش مستقیم قتل امام بود. وانگیزه آن احساس گناه به علت یاری نکردن امام حسین(ع) -پس از آنکه کتباً از او دعوت کردند به کوفه آید- بود و کوفیان خواستند ننگی را که مرتکب شده بودند با انتقام از قاتلان آنحضرت بشویند و دست به قیام زدند این واقعه در سال 65 هجری روی داد. امام حسین(ع) قیام مختار ثقفی این قیام در سال 66 هجری در عراق به انگیزه خونخواهی امام حسین(ع) و انتقام از قاتلان او صورت گرفت این انقلاب به رهبری مختار توانست در یک روز دویست و هشتاد تن از قاتلان امام حسین(ع) را به قتل برساند. امام حسین(ع) و قیام حسین بن علی (شهید فخ) فخ نام وادی و محلی است در قسمت غربی ویک فرسخی شهر مکه و آن جایی است که حسین بن علی(ع) بر علیه حکومت عباسی در سال 169 هجری قیام کرد و با یاران خویش به شهادت رسید وی یکی از سادات و علمای اسلام بود که برای عظمت تشییع خون خویش پس از حدود یک قرن از ماجرای کربلا اثری عمیق در عالم تشیع بجای گذاشت. امام حسین(ع) انقلاب اسلامی ایران یکی از قیامها وانقلابهای برگرفته از کربلا و خون شهدای کربلا شکل گرفت و انقلاب اسلامی در ایران بود. شروع انقلاب در عاشورای 42 در روز پانزدهم خرداد بود و این نهضت با زنده نگه داشتن محرم و صفر در طول 15 سال توانست به پیروزی برسد که امام خمینی(ره) بارها بیان فرمودند: محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام حسین(ع) و انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) مهمترین علت قیام و خروج امام مهدی(عج) انتقام از ظلم ها و ستمهایی است که نسبت به خاندان پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) رفته است اوست که قیام میکند به قاتلان مادر خود حضرت زهرا(س) می فرماید: (بأی ذنب قتلت) اوست که مقتم خون شهدای کربلا است. این طالب بدم المقتول بکربلا. امام حسین(ع) پیامهای عاشورا امام حسین(ع) و آزادگی کربلا مکتب آزادگی است و حسین(ع) معلم آزادی و دعوت کننده به آن است آزادگی ارزشی است که در همه ملل طرفدار دارد. حتی برای غیر مسلمان خصلتی ارزشمند است امام حسین(ع) خطاب به سپاه کوفه و لشگریان عمر بن سعد فرمود: ان لم یکن لکم دین و کنتم لاتخافون المعاد فکونوا احراراً فی دنیاکم. امام حسین(ع) و حمایت از حقوق مردم گرچه کربلا صحنه جنگ بود ولی در همانجا هم مراعات حقوق مالی مردم از سوی امام حسین(ع) انجام می شد. آن حضرت زمین کربلا را از مالکین ان خریداری و وقف کرد و گفته اند امام حسین(ع) روز عاشورا فرمود: اعلام کنند هرکس بدهکار است با من نباشد. امام حسین(ع) افزایش تحمل در سایه پیوند با خدا آنچه به یک انسان مبارز روحیه مقاومت و تحمل شدائد می بخشد و مشکلات را بر او آسان می سازد ایمان به حضور خدا و آگاهی او از حال بنده است. امام حسین(ع) و حمایت از رهبر و امام صحنه های عاشورا جلوهن های حمایت از رهبر است گر چه امام حسین(ع) بیعت خود را از یاران برداشت ولی آنان دست از رهبر نکشیدند. رهبر خود را تنها گذاشتند سخنان کسانی که در شب عاشورا در حایت آن حضرت سخن گفتند. همچون زهیر بن قین حبیب بن مظاهر قابل توجه است حتی در رجزهایی که در میدان نبرد می خواندند حمایت از رهبر مشهود است حضرت عباس(ع) سوگند می خورد که اگرچه دست راستم را قطع کنید ولی دست از حمایت از دین و امام برنمی دارم. امام حسین(ع) و مقاومت تا آخر آنچه نشانه عقیده و پایداری است مقاومت تا آخر ودست برنداشتن از خواسته ها و اهداف متعالی است. امام حسین(ع) در نهضت عاشورا چنین کرد تا آخرین نفر تا آخرین نفس مقاومت کرد ولی تسلیم دشمن نشد. امام حسین(ع) از دیدگاه دیگران امام حسین(ع) از دیدگاه گاندی گاندی رهبر اخلاقی و مطرح و مبارز هندوستان درباره امام حسین(ع) می گوید: «من برای مردم هند چیز تازه ای نیاورده ام فقط نتیجه ای که از مطالعات تحقیقاتم درباره تاریخ زندگی قهرمانان کربلا بدست آورده بودم ارمغان ملت هند است اگر بخواهیم هند را نجات بدهیم واجب است همان راهی را بپیماییم که حسین بن علی پیمود». امام حسین(ع) از دیدگاه مسیو ماربین مسیو ماربین از دانشمندان معروف آلمانی می گوید: در ظاهر یزد حسین(ع) و انصارش را کشت اما در باطن و واقع حسین(ع) یزید و همه بنی امیه را بدتر از هزار بار کشت. یزید آنها را یک روز، و امام حسین(ع) او و قومش را تا ابد و هر روز کشت. امام حسین(ع) از دیدگاه عباس عقاد عباس عقاد نویسنده معروف جهان عرب می نویسد: آثار کوبنده ای که قیام امام حسین(ع) که قیام امام حسین(ع) به جای گذاشت و موجب نابودی طاغوتیان بدست آزادگان شد بسیار است و حکومت جائر و وسیع امویان از نظر زمان و مکان بر اثر قیام یک نفر در یک روز عاشورا به هم ریخت و نابود شد. امام حسین(ع) از دیدگاه ابن ابی الحدید ابن ابی الحدید دانشمند معروف و بزرگ اهل تسنن در کتاب شرح نهج البلاغه خود ذیل خطبه 51 فصلی درباره –اباه الضمیم- یعنی کسانیکه زیر بار ذلت نرفتند، گشوده و در آغاز میگوید: بزرگ و آقای تمام افرادی که چنین صفتی داشتند حسین بن علی است که به او و اصحابش در کربلا امام داد

/ 0 نظر / 12 بازدید