13 بهمن 1357

13 بهمن، مدرسه علوی مسکن امام شد. در همین روز جبهه ملی خواستار استعفای کابینه بختیار شد. مردم نفرت خود از خودفروختگان را آشکار کردند. یک ساواکی و یک افسر شهربانی ترور شدند. پس از سخنان امام در بهشت زهرا، حتی آمریکا نیز سعی کرد درمقابل مردم قرار نگیرد. سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد که اظهارات ضدآمریکایی امام خمینی هنگام ورود به تهران، هیچ تغییری در مواضع آمریکا نسبت به ایران نداده است. اما دشمن اصلی از همان روز اول چهره خود را نشان داد. خبرگزاری رویتر اعلام کرد که اسرائیل از بازگشت آیت الله خمینی به ایران ابراز نگرانی شدید کرده است و همه دانستند که حالا فصل دیگری در داستان انقلاب، گشوده شده است. خبرگزاری تاس هم خبر داد که بازگشت آیت الله خمینی به ایران، مبارزه در آن کشور را وارد مرحله ای سرنوشت ساز کرد.
     امام از تعیین حکومت توسط شورای انقلاب گفت، درحالی که هرکسی پیروزی انقلاب را برای سال هایی دور تصور می کرد.

/ 0 نظر / 31 بازدید