تحقیق پیرامون پایگاه اجتماعی زنان در عصر پهلوی و جمهوری اسلامی

نمودهای قدرت زنانه در اسطوره‌ها

زن بر پایه مدارک و شواهد موجود در ادوار دیرینه صاحب قدرت بوده و تواناییهای او در عرصه‌ی وسیع اندیشه، عواطف، الهیات، اقتصاد و سیاست اثر گذاشته است. نمودهای قدرت زنانه گاهی در صورتهای عینی و ملموس مانند پیکرکهای زنانه و نقشها و تصاویر باقی مانده بر ظروف و الواح و کتبیه‌ها که از حفاریها به دست آمده است ظاهر می‌شود. تا پیش از استفاده از خط برای نوشتن، نمودهایی که از قدرت زنانه از آن زمانها به جا مانده بیشتر جنبه‌ی عینی دارد. اما از حدود 3200 ق.م به بعد نمودهای  فکری و سمبولیک به صورت ادبیات اساطیری در دسترس است و می‌تواند به جنبه‌هایی از قدرت زنان گواهی دهد.[1] بنابر آثاری که از کاوش‌های باستان شناسی به دست آمده می‌توان گفت که مادر سالاری لااقل از آغاز دوره‌ی نوسنگی هسته‌ی مرکزی اقتصادی ـ اجتماعی مردم ساکن سرزمین ایران را تشکیل می‌داده است. آثار کشف شده از تپه‌ی سیلک‌ کاشان، قرائنی مبتنی بر شروع افول جایگاه زن در جامعه به دست می‌دهند و یک تندیس کوچک الهه‌ی برهنه نشان دهنده‌ی این واقعیت است که هنوز لااقل تا هزاره سوم پ.م اهمیت نظام مادر تبار از میان نرفته است. اسناد یافته شده در کاوش‌های شوش، نمایان‌گر کیش زن در نقش مادری و شیردهی است و اسناد عیلامی مربوط به هزاره‌ی دوم پ.م حاکی از بقایای آثار نیرومندی از جامعه مادرسالاری گذشته است و در جوامع نخستین، زنان گاه نگهبان آتش و زمانی سازنده‌ی ظروف سفالین شناخته شده‌اند و در نقوش روی مهرهای مربوط به هزاره‌ی چهارم پ.م زنان به ساختن کوزه مشغولند.[2] در جهان بینی انسان باستانی اَبَر انسان زن بوده است و برخی از پیکرکها نشان می‌دهد که بانو ـ خدای اولیه نه فقط مادر تمام انسانها بلکه مادر تمام موجودات زنده پذیرفته شده است.[3]

 

بررسی تحول جوامع ، از مادر شاهی تا پدر شاهی

مسیر تحول جوامع، به اعتراف تاریخ از مادر شاهی به سمت پدر شاهی بوده است.

«لوئیس هنری مورگان» تحول جامعه را در سه دوره بزرگ توحش، بربریت و تمدن بر می‌شمارد.[4]

از دوران عصر توحش تا نیمه‌های دوران بربریت، انسان شناسان متوجه یک نظام دودمانی و قبیله‌ای بر قرابت مادری شدند که در آن ، زنان نقش مهم و برجسته‌ای داشتند.

در این جوامع وحشی ، روابط جنسی و اجتماعی بر مبنای مساوات و برابری است و نه تنها هیچ‌گونه اختلاف بین جنس نر و ماده که بعدها در تاریخ پیدا شد، در این دوران دیده نمی‌شود، بلکه هر یک با توجه به کار و عمل خود، نقشی ویژه در جامعه داشتند. انسان شناسان این امر را ناشی از نوید دسته جمعی و تملک اشتراک اموال می‌دانستند.[5]

در دوره‌ی بربریت تقسیم کار،‌ فقط بین دو جنس وجود داشت . مردان به جنگ می‌رفتند، شکار می‌کردند، ماهیگیری می‌کردند، و زنان به کارهای خانه می‌پرداختند مثل غذا پختن و پوشاک می‌بافتند و هر یک از زنان و مردان، کارفرمای عرصه فعالیت خویش بودند. مردان در جنگل و زنان در خانه، خانوار،‌جامعه‌ی اشتراکی بود و هر چند که به طور اشتراکی تولید می‌شد و مورد استفاده قرار می‌گرفت، ملک و خانه و باغ و زورق مشترک شمرده می‌شد.[6]

مرحله تمدن که این مرحله در اثر پیشرفت بیشتر در تقسیم کار، آغاز می‌شود در مرحله‌ی بربریت انسان‌ها فقط برای رفع حوائج خود تولید می‌کردند. تمدن، تمام تقسیم‌های کارهای برقرار شده را استحکام بخشید و گسترش داد و طبقه‌ای ایجاد کرد که بدون شرکت در تولید، منحصراً به مبادله محصولات اشتغال داشت و شکل خانواده منطبق بر تمدن به شکل حاکم  درآمد، تک همسری و تفوق مرد بر زن است.[7]

تردیدی نیست که زن در تمام طول تاریخ فارغ‌ از ملیت، نژاد، رنگ، دین و آیین، همواره بار مسئولیت زادن و پرورش انسان را به عهده داشته است و در راه این مسئولیت عظیم و مهم، نقش‌های متعددی بر عهده داشته است،‌ نقش هایی که یا جامعه سالار از آن دریغ کرده و یا به رغبت به او واگذار نکرده و اگر هم واگذار کرده، به عنوان یک امتیاز از خود گذشتگی از جانب مردان بوده است ،‌ نه به عنوان یک حق برای زن.

با بررسی‌هایی که زن در مسایل اقتصادی،‌ خانوادگی، پرورشی، اجتماعی و سیاسی به دست آورده، دوره‌ای در زندگی بشر آغاز شد که به نام عصر زن سالاری (مادرشاهی) مشهور است که زن و مرد بی‌آن که زحمتی در امر تولید متحمل شوند، یکسان از مواهب طبیعی بهره‌مند بودند در این دوره، خانواده به طایفه مادر تعلق داشت. شوهر وارد خانواده زن می‌شد و زن می‌توانست او را طرد کند، اداره کنندگان امورخانه و امور تولید، زنان بودند و بچه داری نیز به عهده آنان بود. زن به منزله فرمانروا، قاضی ، توزیع کننده‌ی خوراک بود. در هنگامی که صنعت و زراعت پیشرفت کرد دوره‌ی پدرشاهی آغاز شد و حق مادری در برابر حق پدری سر تسلیم فرود آورد و مرد ریاست خانه را عهده دار شد و در اجتماع به منزله واحد اقتصادی، قانونی،‌ سیاسی و اخلاقی شناخته شد و خدایان که تا آن زمان به صورت زنان بودند، به شکل مردان ریش‌داری درآمدند. ظهور خانواده پدر شاهی ، ضربه محکمی برای از بین بردن سلطه زن به شمار می‌رفت.[8]

تکامل ابزار و پیدایش عصر جدید به برتری زن مرد خاتمه داد. البته مقام اجتماعی زن به جای خود باقی ماند. زنان این عصر در فعالیت‌های اقتصادی دوشادوش مردان شرکت می‌جستند و در هنگام سفر و کوچ مسئولیت حمل و نقل قسمتی از مایحتاج زندگی را برعهده داشته‌اند.[9]

البته اکتشافات باستان شناسی نشان می‌دهد که پدیده مادر سالاری و زن سالاری به گونه‌ای که دال بر حاکمیت بلامنازع زن در عرصه تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت جامعه باشد وجود نداشته، بلکه نوعی تعادل و توازن اجتماعی بر جامعه حاکم بوده و نقش‌های تعیین کننده تصمیم‌گیری و مدیریت اجتماعی به همه افراد براساس میزان تجربه کاردانی و وفاداری به جامعه تعلق می‌گرفت. به عبارت دیگر از بدو پیدایش پدرسالاری در جامعه ایرانی زن به حکم برتری مرد، موقعیت خود را کم کم از دست داد. اصل تعدد زوجات، اساس تشکیل خانواده به شمار می‌رفت و در عمل عده زنانی که مرد می‌توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او

بود.[10]

 

ریشه‌ی بردگی زن چیست؟

شاید بعضی‌ها فریاد اعتراضشان به آسمان رود که وضع زن ایرانی اینطور نیست و ما از آن مرحله بدوی سالهاست که گذشته‌ایم و زن دیگر کالای قابل خرید و فروش نیست. جواب این اعتراض را به نخست وزیر ایران واگذار کردند. نخست وزیر (هویدا) در مصاحبه‌ای که با خبرنگاران آلمانی در تخت جمشید، طی مراسم جشن‌های دو هزار و پانصد ساله‌ی شاه، داشت و در اطلاعات هوائی 22 مهرماه 1350 چاپ شده بود، در مورد نفت و اینکه چرا ایران در مورد قیمت نفت چانه می‌زند می‌گوید ـ «نفت را می‌توان شبیه دختر زیبائی دانست که خواستگاران زیادی دارد. طبیعی است که هر خواستگار ارزش آنرا بداند و مهر بیشتر و شرایط مساعدتر پیشنهاد کند برنده خواهد شد.

این مثال یک مطلب را بیان می‌کند که در اجتماع ایران زن نقش «کالائی» را دارد که ابتدا از آنِ خانواده‌ی «پدری» و سپس از آنِ شوهر است.  و تا زمانی‌که این بستگی مادی وجود دارد این مسائل اجتماعی نمی‌توانند ناپدید شوند. مطابق سرشماری آبان ماه 1345، تعداد زنان شاغل در هزار زن 125 نفر است. این رقم در سرشماری سال 1335، 92 نفر در هزار زن بوده است، یعنی در عرض 10 سال فقط 33 زن از هزار زن به اشتغال در کارهای خارج از خانه پرداخته‌اند. مطابق سرشماری آبان ماه 1345، 7/86 درصد جمعیت شاغل به کار را مردان و 3/13 درصد آنرا زنان تشکیل می‌دهند. بنابراین آمار 4/11% کل شاغلین در فعالیتهای کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند.

بطور کلی 2/66 درصد زنانِ شاغل روستانشین هستند، یعنی اکثریت زنان شاغل به کار هنوز زنان زارع و قالیباف هستند. فقط 7/4 درصد زنان در خدمات فرهنگی، 4/1 درصد در خدمات پزشکی، بهداشتی و دامپزشکی و نزدیک به 10 درصد در صنایع نساجی (غیر از قالیبافی) شرکت داشتند.

از زنان غیر فعال 2/73 درصد خانه‌دار، 6/7 درصد محصل، و بقیه بازنشسته یا از کار افتاده هستند.

نگاهی به وضع اجتماعی زن در رابطه با وضع اقتصادی او نشان می‌دهد که تا چه حد ارزش زن در خانواده و اجتماع بستگی به رابطه‌ی مادی او با مرد، و بستگی به رابطه‌ی اقتصادی زن با فعالیتهای تولیدی دارد. در خانواده هائیکه زن فقط جزئی از متعلقات مرد حساب می‌شود و برده‌ی مالی و اجتماعی مرد است، ارزش زن به عنوان یک انسان وقتی به کمال می‌رسد که صاحب فرزندی شود و به خصوص پسرانی به دنیا آورد. دخترها در این خانواده‌ها وقتی از حالت یک انسان ناقص و سربار خارج می‌شوند که «سعات» شوهر کردن نصیبشان شود. در خانواده‌های فردی (هسته‌ای) زن معمولاً آزادی بیشتری در اداره‌ی امور خانه دارد، بجز از شوهر مجبور از حرف شنوی و اطاعت از سایرین (خانواده شوهر) نیست و در خانواده‌هائیکه زنان به کارهای خارج از خانه هم اشتغال دارند، از استقلال بیشتری برخوردار هستند و به اصطلاح بیشتر داخل آدم حساب می‌شوند. ولی از طرف  دیگر به علت دست تنها بودن ، زن مجبور است بار سنگین تری را در نگهداری و تربیت اطفال و انجام کارهای خانه به دوش بکشد. مطلب مهم این است که تا زمانی‌که اکثریت زنان خانه ‌دار هستند،‌یعنی به کارهائیکه از نظر اجتماع تولید کننده محسوب می‌شود، نمی‌توانند وارد شوند، تا از راه ورود به جامعه‌ی صنعتی صاحب اختیار امور مالی و در نتیجه اجتماعی خود بشوند، ستم کشیدگی زن ایرانی و انقیاد او در بند خانواده ادامه پیدا خواهد کرد، با این قانون و آن لایحه تساوی اجتماعی زن و مرد را نمی‌توان جامه‌ی عمل پوشاند.

 

کارهای فعلی اکثریت زنان ایرانی،‌ یعنی کارهای خانه‌داری، بچه داری، خدمتکاری، آشپزی، رختشوئی و فاحشگی از نظر اجتماع کارهای تولید کننده نیستند. ولی برای اینکه زن بتواند وارد نیروی کار جامعه شود و احتیاج به فروش بدن خود نیز نداشته باشد، لازم این است که کارهای غیر تولیدی لازم به صورت کارهای اجتماعی در آید که همه‌ی اجتماع مسؤول آن است، و نه هر زن به تنهائی در خانه‌ای جداگانه. در آن صورت زن از قید کارهای پایان ناپذیر خانه رهائی پیدا کرده، می‌تواند وارد نیروی کار تولیدی و مفید جامعه شده، پایه‌های اقتصادی تساوی زن و مرد ریخته می‌شود.[11]

 

جنگ میان دو جنس زن و مرد

اگر متعصبانی که معتقدند مرد جنس برتر و زن جنس فرودست بپذیرند که دو جنس زن و مرد به طور ذاتی دارای خصوصیات و قابلیتهای متفاوتی هستند،‌ سلاح جدیدی در اختیار مردان سرکوب‌گر قرار می‌دهند تا زنان را همچنان در جایگاه جنس دوم باقی نگاه دارند. اکنون بازار کار بیش از هر زمان دیگری به نیروی ذهنی زنان نیازمند است. امروز زنان به سرمایه‌ی اقتصادی و اجتماعی عظیمی بدل گشته‌اند.


جامعه در حال تجربه‌ی دوره‌ی جدیدی از تحول است. جوامع برای اصلاح و استحکام بخشیدن به پیوندهای ملی به انرژی هر دو جنس زن و مرد نیازمندند. از شنیدن نقطه نظرات زنان همان قدر کمک می‌گیریم که از عقاید مردان. کامیابی بشر منوط است به مشارکت کامل زنان ـ و نیز مردان. کامیابی بشر وابسته است به همکاری تنگاتنگ زنان و مردان. و دیگر آنکه زنان در انجام کارهای گروهی از توانایی ذاتی خاصی برخوردارند. بسیاری از عوامل اقتصادی و اجتماعی قرن بیست و یکم زمینه ساز فرصتی مناسب هستند تا عده‌ی بیشتری از زنان تحصیل کرده از لحاظ اقتصادی نیرومند شوند. این عوامل در هزاره‌ی بعدی با قدرت بیشتری عمل خواهند کرد و به واسطه‌ی دو واقعیت استثنایی جمعیت شناختی تقویت خواهند شد. احتمالاً قرن بیست و یکم نخستین دوره از عصر مدرن خواهد بود که در آن برابری دو جنس زن و مرد، چه در کار و چه در زندگی تحقق خواهد یافت. راه و روشی که از ابتدا برای زن و مرد مقدر شده بود، همان راه و روشی که طی قرون متمادی و در طول تاریخ ثبت شده‌ی بشر، راه و روش زندگی اجداد ما بوده است.[12]

 

نظریه نئوکلاسیکها علیه زنان

براساس نظریه نئوکلاسیک درآمد زنان به این علت کمتر از مردهاست که کار زن‌ها دارای بهره‌وری نهایی کمتری است. هر کارگر به اندازه بهره‌وری نهایی‌اش دستمزد دریافت می‌دارد. طرفداران اقتصادی محافظه کار افراطی معتقدند که زنان برای ازدواج و دوران بارداری و نگهداری کودکان را ترک می‌کنند و مهارتشان پایین می‌آید، کارفرمایان هم گرایش چندانی به امر افزایش مهارت آنان ندارند. توجیه گرانی این چنین، کار بحث را در اینجا تمام شده تلقی می‌کنند. آنان این پرسش را به حیطه‌ی کار خود مربوط نمی‌دانند که :

-        چرا باید سرمایه گذاری نیروی انسانی در مورد زنان کمتر باشد.

-        چرا باید مسائل طبیعی که مربوط به صیانت کیان جامعه است و موجب محرومیت محدود زنان از کسب مهارت می‌شود به حساب زنان گذاشته شود و نه به حساب جامعه.

-        چرا باید بپذیریم که واقعاً قانون بهره‌وری نهایی هم کار می‌کند و هم قابل قبول است.

-        چرا باید نپذیریم که تبعیض‌های ویژه جنسیتی نیز تفاوت دستمزدها را توضیح می‌دهد![13]

 

نظریه جنسیتی و تبعیض

نظریه جنسیتی بر آن است که در تمامی جوامع، نقش ، حتی هنگامی که زن‌ها در خارج از خانه کار می‌کنند باز هم کار خانگی، بویژه نگهداری کودکان به آنها اختصاص دارد.

گفته می‌شود کارفرما (یا مدیر) موقعی در استخدام تبعیض قائل شده است که در امر واگذاری مشاغل و ترفیع و مسائل مربوط به امتیازهای شغلی به ضوابطی متکی باشد به جز بهره‌وری، ضوابطی مانند جنسیت یا نژاد. مدیران دلیل خود از اکراه  استخدام زنان را نداشتن توانایی‌های لازم برای انجام نوع کار ذکر کرده‌‌اند. بیشتر آنان «بطور کلی» استخدام مردان را ترجیح می‌دهند و این تبعیض است. چه بسا که برای تبعیض ، دلایل ظاهری وجود دارد که شاید هم به واقع به امر بهره‌وری مربوط می‌شود، اما خیلی از پژوهشگران آن را به تبعیض جنسی مرتبط کرده‌اند این دلایل به شرح زیرند :

-        غیبت کردن بیشتر از سوی زنان، بیشتر به زنان متأهل مربوط می‌شود.

-        بارداری ـ کارفرمایان ادعا می‌کنند که در رابطه بارداری و فرزند آوری زنان متحمل هزینه و خسارت می‌شوند.

-        جابه‌جایی ـ مدیران معتقدند جا‌به جایی شغلی و تغییر شغلی در بین زنان خیلی بیشتر از مردان است که هنوز در همه‌جا این واقع را به اثبات نرسانده‌اند.

-        تناسب شغلی ـ کارفرمایان در کشورهای کم توسعه و در ایران با توجه به شرایط فرهنگی، معتقدند که شماری از مشاغل برای زنان مناسبت ندارد، اما برای مردان کمتر از عدم تناسب صحبت می‌شود. مثل شغل آموزگاری که کارفرمایان مرد معتقدند این شغل برای زن‌ها مناسب‌تر است تا برای مردها.[14]

 

غرب زدگی از آثار تجدد طلبی در پوشش فرهنگ و تحولات اجتماعی

باروری کارآمدن رضاخان در چهره اجتماعی ایران تغییراتی رخ نمود. و اقدامات عملی چندی مانند: تغییر نظام آموزشی ـ کشف حجاب ـ ایجاد مؤسسات و روزنامه‌های ویژه زنان و انجام داد، همین اقدامات موجب گردید تا در دوره پهلوی کشور از حالت سنتی و مذهبی خود دورتر شده و رنگ غربی به خود گیرد. از شهریور 1320 تا اواخر دهه 30 محمد رضا سرگرم سرکوب مخالفان بود. در سالهای پایانی دهه 30 و با تاسیس ساواک بر قدرت شاه افزوده شد. در 8 اسفند 41 منشور انقلاب شاه و ملت اعلام شد که از جمله مطالب آن دادن رای به زنان بود. پس از چندی قانون تساوی مردان و زنان در ایران به تصویب رسید، در سال 42 کنفرانس بین‌المللی زنان در ایران تشکیل شده شرکت اشرف پهلوی در کنفرانس زنان واشنگتن در خرداد 42 با عنوان نماینده ایران، راهیابی 6 نماینده زن به مجلس شورای ملی و 2 نفر به مجلس سنا، از دیگر تحولات مربوط به زنان بود. از این تاریخ به بعد با تشکیل چند اجلاس بین‌المللی درباره زنان ایران موج تازه‌ای از حرکتهای فمینیستی در ایران شروع گردید مانند : شرکت زنان در سپاه دانش، واگذاری نیابت سلطنت به یک زن، انتخاب زنان به عنوان قاضی، این حرکتها تا آن جا ادامه داشت که در سال‌های 45 و 50 تب تعویض قوانین در کشور اوج گرفت.[15]

 

وضعیت اجتماعی ـ حقوقی زنان تا هنگام انقلاب

/ 5 نظر / 112 بازدید
@

منبع میخاستم

فرزانه

سلام مطلب خوبی بود لطف میکنید منابع تحقیق رو معرفی کنید

سلام. ممنون از مقاله مفیدی که ارائه دادید. فقط لطفا آدرس مستندات رو ارسال بفرمایید. تشکر

مشعل بن رشید

با سلام .چرا منابع مشخص نکردید...

فاطمه

با سلام من از این مقاله شمادر پایان نامه ام استفاده کرده ام لطفا منبعی جهت استناد اعلام فرمایید سپاسگزار خواهم شد.