18 بهمن 1357

18 بهمن، ارتش به مردم نزدیک می شود. تعداد زیادی از افسران حمایت خود از انقلاب را اعلام می کنند. فرودگاه ها مملو از خودفروختگانی است که فرار را بر قرار ترجیح داده و سعی دارند تا از آخرین فرصت ها برای چپاول ثروت مردم استفاده کنند. در همین روز بانک مرکزی هشدار داد که باید از خروج ارز و خزاین ملی از طریق فرودگاه، جلوگیری شود.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ما از اجرای قانون اساسی پشتیبانی می‌کنیم. ما از راه دیپلماتیک با همه گروه‌ها، از جمله مهدی بازرگان، در تماس بوده‌ایم؛ اما پس از انتخاب وی به نخست وزیری، هیچگونه تماسی با وی برقرار نشده است.
پس از اعلام نخست وزیری مهندس بازرگان، بین آقایان یدالله سحابی، امیرعباس انتظام، بختیار،‌ قره‌باغی رییس ستاد ارتش و رییس اداره دوم ارتش، ملاقاتی انجام شد. در این ملاقات، آقای سحابی و امیرانتظام در صدد بر می‌آیند که بختیار را راضی به استعفا نمایند. از طرفی بختیار برای قدرت نمایی، از قره‌باغی و مقدم خواست در حضور آنان حمایت مجدد خود را از بختیار اعلام کنند.
 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اوضاع ایران اظهار نگرانی کرد.
 سیزده نفر دیگر از نمایندگان مجلس استعفا دادند

/ 0 نظر / 33 بازدید