سفره های هفت سینی که دیگر هرگز تکرار نشد

بچه‌ها تحویل سال یادش به خیر شلمچه  

چیده بودیم تو سفره سربند و یه سرنیزه

بچه‌ها خیلی گشتن تو جبهه سیب نداشتیم

 به جای سیب تو سفره کمپوتشو گذاشتیم

تو اون سفره گذاشتیم یه کاسه سکه و سنگ  

سمبه به جای سنجد، یه سفره رنگارنگ

اما یه سین کم اومد، یهو نگی چه سخته! 

همه با هم می گفتیم مصمم و با خنده

به جای هفتمین سین تو سفره سر می ذاریم 

سر کمه؛ هر چی داریم واسه رهبر می‌آریم

/ 0 نظر / 7 بازدید